Internationell juridisk dubbelbeskattning på inkomst

FRÅGA
Hej,Jag har jobbat i Italien under ett antal år och var då skriven som utlandssvensk. Jag var anställd av italienska företag och betalade därmed pensionsavgift till den italienska pensionsmyndigheten. Jag får nu pension från den tjänstetid i Italien och man drar där omkring 20 % i skatt d.v.s. jag får ett nettobelopp till mitt konto. Nu Får jag besked från skattemyndigheten i Sverige att min pension från Italien tas upp under inkomst och beskattas i Sverige. Är det verkligen så att jag ska dubbelbeskattas för intjänad pension. Jag anser det märkligt att Italien inte ska ha skatt för inkomst av tjänst i Italien. Detta bör ju konsekvent då vara så att Italiensk medborgare som jobbar i Sverige betalar sin skatt på den inkomst i Italien. Är det så? Tacksam för svar - förklaring
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två typer av skattskyldiga i Sverige: obegränsat och begränsat skattskyldiga.

Det som avgör om man är obegränsat skattskyldig och därmed är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett om dem uppstått i Sverige eller i utlandet är om:

Man är bosatt i Sverige.

Man har en stadigvarande vistelse i Sverige (183 dagar om året).

Man har en väsentlig anknytning till Sverige.

Lagstöd för detta hittar du i 3 kap. Inkomstskattelag (1999:1229).

Utifrån din fråga förstår jag det som att du nu bor i Sverige och har därför uppfyllt kriterierna för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Sverige beskattar nämligen personer genom hemvistprincipen som innebär just att beskattningen grundar sig på vart den skattskyldige har sin hemvist.

Det som uppstått i ditt fall är att du drabbas av en internationell juridisk dubbelbeskattning vilket betyder att du beskattas för samma inkomst i två länder. För att undgå detta brukar länder emellan komma överens om dubbelbeskattningsavtal. Sverige och Italien har ett sådant avtal. Dessa situationer hanteras på tre olika sätt:

Avdrag – innebär att den utländska inkomsten minskas med den utländska skatten. Den utländska skatten ses som en kostnad. Mindre utländsk inkomst ger mindre svensk skatt. Denna metod lindra dubbelbeskattning, men undanröjer den inte och används i de fall där avräkning inte kan göras. Exempt – innebär att Sverige undantar den utländska skatten från beskattning. Detta är inte aktuellt i ditt fall då denna metod används när en skattskyldig vistas i utlandet. Avräkning – innebär att man räknar svenskskatt minus utländska skatter. Denna metod undanröjer dubbelbeskattning.

Jag råder dig att ta kontakt med Skatteverket och förklara din situation samt fråga om du får någon avräkning eller avdrag på din utländska skatt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (291)
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong
2021-07-20 Beskattning av pension vid flytt utomlands
2021-07-01 Vad är väsentlig anknytning?
2021-06-24 Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

Alla besvarade frågor (94235)