Internationell dubbelbeskattning

FRÅGA
HejÄr ett gäng svenskar bosatta i spanien o som jobbar på ett spansk företag som undrar en sak ang skatten.Vi har jobbat i Spanien mer än 6 månader på olika jobb. Vi är inskrivna i Spanien och betalar skatt i Spanien som alla andra på företaget. Vad gör vi om vi säg, månad 8 flyttar tillbaka till sverige o börjar jobba på ett jobb i sverige? Behöver vi fylla i någon information i skattedeklarationen i sverige om hur mkt vi tjänat i spanien etc? Och om man jobbat tex 5 månader i spanien o skattat i spanien, vad gör man då i sverige? behöver man betala skatten i sverige också, och hur går man tillväga? eller behöver man ej göra det?Tack Mvh Gänget
SVAR

Hej "Gänget" och tack för att ni vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3kap. 3§ i Inkomstskattelagen (IL) så är ni obegränsat skattskyldiga i Sverige vilket betyder att ni skattar på alla era inkomster i Sverige, oberoende på var i världen de har intjänats (3kap. 8§).

Det finns några undantag till den ovan nämnda regeln om obegränsad skattskyldighet. Ett undantag som är intressant för er är sexmånadersregeln. Sexmånadersregeln innebär att skattefrihet åtnjuts i den mån inkomsten beskattas i inkomstlandet( i detta fall Spanien), kap3. 9§ 1st.

Det är oväsentligt hur hög/låg skattesatsen är i Spanien, ni har rätt att undandra alla delar som redan beskattats utomlands.

Om ni flyttar tillbaka efter åtta månader och börjar jobbar här så kommer inkomsterna som redan beskattats i Spanien att vara skattefria medan det ni tjänar in i Sverige kommer att tas upp till beskattning i vanlig ordning.

Sexmånaderregeln blir tillämplig omedelbart efter att ni lämnat Sverige för att ta anställning utomlands, vilket innebär att ni efter fem månader inte behöver skatta i Sverige - så länge era intentioner är att stanna och arbeta utomlands i minst sex månader.

Det finns en del undantag till sexmånadersregeln som kan vara värda att nämna.

§11 - Sexmånadersregeln gäller inte för anställning ombord på svenskt, danskt eller norskt luftfartyg. §12 - Sexmånadersregeln gäller inte heller för anställning ombord på fartyg .

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll