Internationell beskattning på reavinst

FRÅGA
Jag har utflyttat till Malta 1/11-2011 och är från nämnda datum skattskyldig på Malta.Min aktiedepå utflyttade jag från Sverige till Luxenburg november 2014.5-årsregel gäller för kapitalbeskattning Sverige - Malta och räknas kalenderårsvis vad jag läst. Dvs reavinst vid försäljning från min utflyttade depå skall ej skattas i Sverige f.o.m.1/1 2017 dvs i 2018 års taxering. Att själva depån har utflyttats senare än skattskyldigheten flyttats har ingen betydelse?Har jag tolkat skattelagen rätt?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att du har flyttat ut och har hemvist i Malta betyder att du är begränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk lag, 3 kap. 17 § inkomstskattelagen (IL). Begränsat skattskyldiga vanligtvis beskattas för reavinst från försäljning av svenska aktier under tio år efter utflyttningen, 3 kap. 19 § IL. Detta gäller även utländska aktier om de har förvärvats under tiden personen har varit obegränsat skattskyldig i Sverige.

Ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna skulle kunna lindra tioårsregeln ovan men såvitt hur avtalet mellan Sverige och Malta ser ut idag finns det ingen avvikande regel gällande 'vanliga' aktier (aktier som har förknippade med t.ex. fastigheter har dock speciella regler). Jag är osäker på vart du såg en femårsregel eftersom det inte finns en sådan i det senaste dubbelbeskattningsavtalet, se särskilt art. 13. Se även Skatteverkets rättslig vägledning om art. 13.

Tyvärr är jag också osäker på hur flytten av aktiedepån skulle påverka tioårsregeln. Min bedömning är att så länge som aktierna är svenska eller utländska (förvärvade under obegränsat skattskyldighet) skall tioårsregeln tillämpas som vanligt. Jag rekommenderar att du dubbelkolla detta med Skatteverket för säkerhetens skull.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll