Internationell beskattning England

Hej,

Var dotter (24 ar) har studerat I England (fulltid) och varit skriven dar.

Studerar sedan augusti 2018 full tid I Sverige och ar sedan augusti skriven I Sverige.

Hon har arbetat parallellt pa distans (Engelsk uppdragsgivare) lite till och fran

och erhallit sidoinkomster. Pa arsbasis uppgar ersattningen till ca GBP 4.500:-

Hur mycket skatt behover hon betala I Englans?

Utgar ifran att hon inte behover betala skatt I Sverige for sina inkomster I England.

mvh/Johan

Lawline svarar

Hej Johan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din dotters skattskyldighet i Sverige

Personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Eftersom din dotter är bosatt i Sverige är hon obegränsat skattskyldig här och ska således betala skatt för alla sina inkomster i Sverige.

Lösning på eventuell dubbelbeskattningen

Jag har lite svårt att utläsa från frågan ifall din dotter arbetat i Sverige eller i England, men jag utgår ifrån att ho utfört arbetet i England. Hur som helst finns en risk att hon blir skattskyldig i Sverige (då hon är obegränsat skattskyldig här) och även i England enligt engelska regler. Detta kallas internationell dubbelbeskattning. För att undvika detta har så kallade skatteavtal upprättats. Ett skatteavtal ingås mellan två länder just för att undvika dubbelbeskattning. Mellan Sverige och Storbritannien finns ett skatteavtal. Enligt artikel 14 ska som huvudregel skatt enbart betalas där arbetet utförts. Dock finns ett undantag som fastslår att man ska beskattas i landet där man har sin hemvist om man vistats i mindre än 183 dagar under en tolvmånadersperiod i landet man utfört arbetet i.

Slutsats

Din dotter är med största sannolikhet obegränsat skattskyldig i Sverige, eftersom hon bor här. Har hon under en tolvmånadersperiod vistats mindre än 183 dagar i landet hon utför arbetet i, ska hon beskattas där hon har sin hemvist. Annars beskattas hon där arbetet är utfört. Skulle det vara så att hon arbetat för sin engelska arbetsgivare på distans (alltså från Sverige), ska hon beskattas i Sverige.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket.

Hugo Snöbohm HartzellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000