Internationell arvsrätt med testamente

2018-02-28 i Testamente
FRÅGA
Hej. Är särbo med en engelsman (engelsk medborgare, permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan årtionden) bosatt och arbetande i Sverige. Han har inga barn och vill nu testamentera sin bostadsrätt samt svenska bankkonton till mig i det fall han skulle avlida före mig. Räcker det med ett vanligt bevittnat testamente som förvaras i Sverige där jag står som ensam arvtagare för att detta ska bli juridiskt rätt? Vi är inte gifta. Han är även delägare i fastighet i England där han har tre syskon som kommer ärva detta. Vilken dokumentation behövs finnas i UK angående Sverige-arvet för att allt ska bli tydligt. Om han avlider i England; vart utfärdas/ skickas dödsintyget? Kan jag begära ut det även om jag inte är arvinge? Har inte kontakt med hans syskon i dagsläget. Finns det speciella internationella arvsregler, vilket lands regler gäller i detta fall?Mvh undrande särbo
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan tyvärr inte svara på var dödsintyg utfärdas i England, men jag kan berätta hur internationell arvsrätt fungerar. Successionsförordningen är tillämplig på arv och testamente enligt 1 § successionsförordningen. Vi behöver ställa oss två frågor, 1. Vilken domstol gäller (dvs vilket land tar upp frågan)? och 2. Vilket lands lag gäller (eftersom ibland måste domstolar tillämpa utländsk rätt)?.

1. Vilket lands domstol tar upp frågan om arvet? Enligt art. 4 successionsförordningen har domstolen där den avlidne hade hemvist jurisdiktion över hela arvet. Hemvist har inget med medborgarskap att göra utan det gäller var en person faktiskt bor, dvs. snarare var han är folkbokförd och bor och arbetar. Svensk domstol har alltså jurisdiktion i frågan (om han inte flyttar) och det spelar ingen roll var egendomen finns.

2. Vilken lag? Om han går bort i Sverige kommer svensk rätt att bli gällande enligt huvudregeln, MEN det går att göra ett lagval i testamentet, se art. 21. Detta lagval kan ske antingen uttryckligen i testamentet eller att det framgår indirekt genom villkoren som är uppställda i testamentet. Jag kan tänka mig att han vill välja engelsk lag eftersom - utan att vara så insatt i just England - common law länderna ser generellt generösare på testamentsfrihet än vad vi gör i Sverige där laglotten är lagstadgad (nu har han visserligen inga barn men det tåls att tänka på). Vilket lands lag som gäller påverkar giltigheten av testamentet eftersom länderna har olika formkrav för upprättande av testamente.

Du kommer förresten att vara testamentstagare vilket kan liknas med arvinge så du kommer att kunna begära arvet via domstolen. Hoppas det svarade på din fråga!

Vänligen,

Hanna Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97596)