Intern sekretess

2015-06-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA
HejHar ett sekretessavtal som anställd.Delger sekretessbelagd information till part som skretessen gäller, då har man väl inte brutit mot sekretessen?Part A vet information om part B. Informationen delges part B:s anställda. Har då skretessen brutits av part A? Eller gäller inte sekretesslag internt?Med vänlig hälsning,Anders
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att om två anställda har tillgång till uppgift x och båda har skrivit under varsitt sekretessavtal där det framgår att de inte får röja x för utomstående, hindrar inte dessa sekretessavtal att de pratar om x med varandra.

Dock blir situationen annorlunda om anställd nr. 1 har fått ta del av uppgifterna x, anställd nr. 2 har fått ta del av uppgiften x och y samt båda har skrivit under varsitt sekretessavtal. I så fall får anställd nr. 2 diskutera uppgift x med anställd nr. 1, men inte diskutera uppgift y med hen. M.a.o. kan sekretessbegränsningarna skilja sig åt för olika anställda på ett företag.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll