Intern rekrytering på arbetsplats

FRÅGA
Hej!Ifall ett vikariat har tilldelats en person internt på en arbetsplats utan att vikariatet har utannonserats, hur länge får denna person fortsätta på vik:et innan arbetsgivaren måste utlysa en vikarietjänst som övriga medarbetare kan få möjlighet att söka?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen generell regel eller förbud mot att arbetsgivaren ska kunna rekrytera internt. Faktum är att de flesta rekryteringar på arbetsplatser sker genom nätverkande, både internt och externt, och inte via utannonserade tjänster. Men på ett sätt kan det vara diskriminerande mot andra som hindras från att söka ett jobb för att de inte har rätt kontakter. Det är förbjudet för en arbetsgivare att diskriminera en arbetstagare eller arbetssökande m.m. utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder enligt 2 kap. 2 § diskrimineringslag (2008:567).

Sedan 2017 har arbetsgivaren även en skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering med koppling till någon av diskrimineringsgrunderna, för att se till att alla oavsett kön, ålder, etnicitet etc. ska få likvärdiga möjligheter att söka jobb. Aktiva åtgärder är upp till varje arbetsgivare att själv utforma (3:1-5 DL). Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att aktiva åtgärder för rekrytering bör leda till några former av rutiner och riktlinjer för rekrytering på arbetsplatsen för att motverka diskriminering inom bl.a. den interna rekryteringen. Ett sätt kan vara en policy om att annonsera alla lediga tjänster för samtliga medarbetare, för att förebygga diskriminering, vilket kanske kan föras fram till din arbetsgivare om det är möjligt att se över till framtida rekryteringar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (584)
2019-08-12 Vilka arbetsuppgifter får en 17-åring ha?
2019-08-07 Får arbetsgivaren ensidigt ändra arbetstagarens lön?
2019-08-05 Vad är skillnaden mellan 13 § 1 st och 13 § 2 st MBL?
2019-07-31 Tolkningsföreträde vid arbetsskyldighet

Alla besvarade frågor (72048)