Intermittent visstidsanställning - uppsägningstid

2019-01-27 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Har jobbat på samma ställe i tre år. När jag började var det första chefen sa: "Vi har inte råd att anställa dig." Detta är citerat ordagrant. Jag antog då att det handlade om en intermittent visstidsanställning och har jobbat vidare UTAN ett skriftligt avtal som anger något annat. Arbetet följer skolans schemaläggningar vilket innebär att jag under alla lov har varit utan inkomst, eller varit tvungen att ta sommarjobb. Nu är jag erbjuden en tillsvidareanställning med ganska kort varsel, men chefen säger att jag har en månads uppsägningstid. Jag har gett dem två veckors förvarning. Vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Tillämpliga bestämmelser på din fråga hittar vi i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Intermittent visstidsanställning eller allmän visstidsanställning
Uppsägningstiden utgörs av vilken typ av anställningsform du har, vilket är varför vi först måste reda ut det. Eftersom jag inte helt vet hur ditt avtal med arbetsgivaren har sett ut får jag förhålla mig till det jag vet och förklara generellt vad som gäller för de olika möjligheterna.

Intermittent anställning är en anställningsform som inte är lagreglerad, men det är en typ av timanställning som kommer till utefter arbetsgivarens behov för tillfället. Detta innebär således att anställning tillkommer då du får en förfrågan av arbetsgivaren när han har behov av arbetskraft.
Med en intermittent anställning har du inte någon rättighet att arbeta ett visst antal timmar i veckan, men däremot har du en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom du har denna rätt att välja om du vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning, 5 § LAS, även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.

Om din anställning är utformad på detta vis, det vill säga att du får till dig utskickat en förfrågan om arbete där du får välja om du vill tacka ja eller nej, är din anställning en intermittent visstidsanställning. I sådana fall ska också varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsavtal.

Om du däremot istället blir schemalagd i förväg är du inte intermittent anställd utan har en allmän visstidsanställning.

Övergången till en tillsvidareanställning
Vilken anställningsform det rör sig om kan få betydelse för beräkningen av den tvåårsfrist som gäller för att en tidsbegränsad anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, 5 a § LAS. Om du varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt över två år de senaste fem åren, ska din anställning övergå till tillsvidare. För att nå upp till två år kan man lägga samman flera anställningar om de skett de senaste fem åren.

När det kommer till en intermittent anställning räknas bara tiden för själva arbetstillfällena och inte tiden som förflyter däremellan, till skillnad från en visstidsanställning där hela den schemalagda perioden räknas som anställningstid.

Uppsägningstid
Om det skulle vara så att du har en allmän visstidsanställning där ditt schema skickas ut i förväg och att denna har övergått i en tillsvidareanställning eftersom du säger att du har varit anställd i mer än två år så har du en uppsägningstid på en månad, 11 § LAS.

Om du däremot har en intermittent visstidsanställning så föreligger ingen uppsägningstid då du enbart är förpliktad att arbeta den tid som du har avtalat med arbetsgivaren. Du har alltså rätt att tacka nej till fortsatt arbete vid förfrågan av arbetsgivaren.

Avslutning
Uppsägningstiden beror alltså helt på vilken typ av anställningsform som du har. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har någon följdfråga så är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till.

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (589)
2019-04-30 Vad är heltidsarbete
2019-04-28 Kan en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning?
2019-04-23 Varför får administratörerna på bemanningsföretaget högre lön än mig som fastanställd?
2019-04-19 Kan man vara deltidsanställd i mer än sex månader?

Alla besvarade frågor (69197)