Intermittent anställnings övergång till tillsvidareanställning

2017-10-06 i Anställningsformer
FRÅGA
Om man har varit intermittent anställd och de arbetade dagarna tillsammans uppgått till 2 år, blir man då konverterad t tillsvidareanställning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst får vi reda ut vad en intermittent anställning är för något. En intermittent anställning är en anställningsform som inte är lagreglerad. Det är en typ av timanställning som fungerar som en behovsanställning.

Vid intermittent anställning har du inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, men en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfällen som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom den anställde har denna rätt att välja om den vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning, 5 § 1 pt lagen om anställningsskydd(LAS) även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.

Om du varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt över två år de senaste fem åren, ska din anställning övergå till tillsvidare. När det kommer till en intermittent anställning räknas bara tiden för själva arbetstillfällena och inte tiden som förflyter däremellan, till skillnad från en visstidsanställning där hela den schemalagda perioden räknas som anställningstid.

I ditt fall beskriver du en situation då de sammanlagda arbetade dagarna har uppgått till över två år. Har detta skett under en femårsperiod konverteras således, som du säger, den intermittenta anställningen till en tillsvidareanställning enligt 5 § 1 a § LAS.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (795)
2021-07-31 Kan man tacka nej till att arbeta vid intermittent anställning?
2021-07-28 Förlängning av visstidsanställning
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?

Alla besvarade frågor (94603)