Intermittent anställning - kostnadseffektiv anställningsform

2015-08-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Hur försvarbart är det att använda sig av intermittent anställning och varför använder man sig av det om det inte finns som anställningsform enligt lag? Vad är fördelarna med denna form gentemot tillsvidareanställning och tidsbestämd anställning och kan man som företag använda sig av detta även om det inte står med i lagen?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Begreppet "intermittent anställning" återfinns inte i lag. En sådan anställning kännetecknas enligt Arbetsdomstolens dom i AD 2008 nr 81 av:

- att arbetstagaren endast arbetar vissa dagar under vissa perioder,

- endast på kallelse av arbetsgivaren,

- med möjligheten att tacka nej till ett erbjudande om arbete.

Du har rätt i att det enligt lag inte finns en sådan anställningsform. En intermittent anställning är emellertid grundad på flera allmän visstidsanställningar. Varje arbetstillfälle utgörs av ett nytt anställningsförhållande. Det innebär att ett avtal om allmän visstidsanställning kan ingås för varje arbetstillfälle. Det råder alltså inget anställningsförhållande mellan arbetstillfällena.

Det ankommer på arbetsgivaren att vara tydlig med att det rör sig om en intermittent anställning. Det är i sin ordning att erbjuda sådan anställningsform. Fördelen för arbetsgivaren är att utgifterna begränsas till enbart de tillfällen då arbetet faktiskt erbjuds. Det uppstår inga merkostnader i annat fall eftersom den intermittent anställda inte är anställd mellan arbetstillfällena. Det är alltså av kostnadsskäl.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll