Intermittent anställning eller inte, vad blir konsekvensen?

2019-04-05 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har en intermittent allmän visstidsanställning/behovsanställning. På ett Bussbolag. Har snart jobbat två år och jobbat heltid hela tiden. Kan man hoppas på en visstidsanställning då.
SVAR

Hej!

Det är tre olika varianter av anställningar inblandade här, som vi först måste reda ut

1) I LAS 5 § regleras tidsbegränsade anställningar. I p1 finner vi den allmänna visstidsanställningen. Det är då själva anställning som begränsas till en viss tidsperiod.

2) Utöver det används behovsanställning som inte regleras i lag. Den tar tar sikte på anställningens omfattning. Exempelvis kan en visstidsanställnings omfattning avse deltid, deltid eller vid behov.

3) Inte heller intermittent anställning regleras i lag. Den fungerar dock som en behovsanställning. Skillnaden är att arbetstagaren här blir erbjuden arbete vid behov, och har möjlighet att tacka nej. Det innebär också att varje arbetstillfälle ses som en visstidsanställning. Exempelvis om du din chef ringer och frågar om du kan jobba imorgon, du väljer att tacka ja till att jobba 8 h dagen efter - då räknas de 8 timmarna som en visstidsanställning som börjar och tar slut samma dag.

Vilken anställningsform du har avgör huruvida anställningen kan övergå till en tillsvidareanställning

Det avgörande bör vara om du blivit tillfrågad om att arbeta varje arbetstillfälle, och haft möjlighet att tacka nej.

Om så inte är fallet, rör det sig istället om en allmän visstidsanställning vid behov. Konsekvensen är att lagens regler om tillsvidareanställning är tillämpliga. Det innebär att tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 2 år. För att nå upp till två år kan man lägga samman flera anställningar om de skett de senaste fem åren (5a § LAS).

Om du tycker att det stämmer in på din anställning, rör det sig om en intermittent anställning. Då räknas bara tiden för själva arbetstillfällena och inte tiden som förflyter däremellan, till skillnad från en visstidsanställning där hela den schemalagda perioden räknas som anställningstid. Den övergår alltså inte till en tillsvidareanställning.

Sammanfattning

Du skriver att du har en intermittent anställning. Det faktum att du arbetat heltid två år talar dock emot att anställningen är intermittent. Det är svårt för mig att helt avgöra med den informationen jag har. Jag hoppas dock att de jag redogjort för ovan hjälper dig avgöra huruvida anställningen är intermittent eller inte. Om den är intermittent, övergår den inte till en tillsvidareanställning. Om den inte är det, övergår den efter 2 år till en tillsvidareanställningen.

Hoppas det här var till hjälp. Ta gärna kontakt med eventuellt fackförbund om du är fackligt ansluten! Annars får du gärna höra av dig igen så hjälper vi dig. Lycka till och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (652)
2020-02-18 Har en deltidsanställd rätt att arbeta heltid?
2020-02-16 Provanställningstid
2020-02-08 Avsluta en provanställning i förtid
2020-01-21 Kan jag frånträda en provanställning innan den börjat?

Alla besvarade frågor (77194)