Intermittent anställning

2017-01-18 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,har jag rätt till ett anställningsavtal när jag har tjänst som "vikariat intermittent"?Min arbetsgivare hävdar att när jag tackar ja till ett arbetspass via sms så räknas det som ett anställningsavtal. Tilläggas bör att jag tidigare hade anställningsavtal på ett halvår åt gången men nu är det inte längre nödvändigt enligt min chef.Tack för svar!
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om anställningsformer och anställningsskydd finner du i LAS. I lagens finner du de olika tidsbegränsade anställningsformerna som används när arbetsgivaren har ett behov av personal under en viss förutbestämd period.

Arbetsgivaren har rätt att organisera sin verksamhet så som denne vill. Detta innebär att det som utgångspunkt är arbetsgivaren som bestämmer vilka anställningsformer som denne vill anställa personer på.

Intermittent anställning är en anställningsform som inte är lagreglerad, men det är en typ av timanställning som även den fungerar som en behovsanställning. Det som kännetecknar en intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Med en intermittent anställning har den anställde inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, men en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom den anställde har denna rätt att välja om den vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning (se LAS 5§ p1), även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.

Om din anställning är utformad på detta vis, dvs. att du får till dig utskickat en förfrågan om arbete där du får välja om du vill tacka ja eller nej, är din anställning en intermittent sådan. I sådana fall ska också varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsavtal. Om du istället blir schemalagd i förväg är du inte intermittent anställd utan visstidsanställd.

Vilken anställningsform det rör sig om kan få betydelse för beräkningen av den tvåårsfrist som gäller för att en tidsbegränsad anställning ska övergå till en tillsvidareanställning (se LAS 5a§). Om du varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt över två år de senaste fem åren, ska din anställning övergå till tillsvidare. För att nå upp till två år kan man lägga samman flera anställningar om de skett de senaste fem åren. När det kommer till en intermittent anställning räknas bara tiden för själva arbetstillfällena och inte tiden som förflyter däremellan, till skillnad från en visstidsanställning där hela den schemalagda perioden räknas som anställningstid.

Om du är medlem i något fackförbund, rekommenderar jag dig att kontakta ditt lokala fackliga ombud för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp..

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?