Intermittent anställd på ett företag

2017-03-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag är sedan 2013 intermittent anställd på ett företag och har arbetat olika antal timmar varje månad på detta sätt. Går denna anställning någon gång över i visstidsanställning så man kan få ett anställningsavtal enligt lagen?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) finner du här.

Arbetstagare
Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig på arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Detta framgår av LAS 1 §. Från denna huvudregel undantas dock arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och slutligen arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, se LAS 1 § p.1-4. Jag kommer fortsättningsvis att utgå från att ingen av ovanstående undantag blir tillämpliga i din situation.

Anställning
Enligt LAS regleras endast två typer av anställningsavtal nämligen tillsvidareanställning (LAS 4 §) som i dagligt tal benämns som ”fast anställning” och tidsbegränsad anställning (LAS 5 §). Den tidsbegränsade anställningen kan omfatta allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Intermittent anställning
Intermittent anställning finns inte reglerat i Lagen om anställningsskydd. Däremot det som brukar vara typiskt för en sådan anställning är att man som arbetstagare arbetar vid behov under vissa dagar eller perioder, på kallelse från arbetsgivaren. Oftast upprättas ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Denna typ av anställning kan därmed liknas vid en allmän visstidsanställning som regleras i LAS 5 § även om det rör sig om en enda dag då och då. Jag kommer således nedan att utgå från att du är allmän visstidsanställd i enlighet med reglerna i LAS.

Allmän visstidsanställning
En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när du som arbetstagare har varit anställd hos din arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år (LAS 5 a §):


1. Under en femårsperiod eller,

2. Under en period då du som arbetstagare har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

För att en anställning ska kunna anses följt på varandra så krävs det att du tillträtt anställningen inom sex månader från den föregående anställningens slutdag, se LAS 5 a § st. 2. Detta innebär att om du exempelvis haft en allmän visstidsanställning under sommaren i sammanlagt fyra månader och du inom sex månader efter det tillträder en ny allmän visstidsanställning eller vikariat så kan du räkna ihop dessa dagar. För att din anställning ska övergå till en tillsvidareanställning behöver du arbetat i sammanlagt mer än två år.

Detta innebär att det kan komma att ta flera år innan du kommer upp i sammanlagt två år beroende på hur mycket du jobbar samt om de tidsbegränsade anställningarna tillträds inom sex månader från varandra.

Råd
Är du medlem i facket bör du i första hand vända dig till dem.

Du kan även höra med din arbetsgivare hur lång din sammanlagda anställningstid är. Enligt LAS 6 g § är hen skyldig att inom tre veckor från att du frågat informera dig skriftligen om din sammanlagda anställningstid. Vid beräkningen av din sammanlagda anställningstid tar man även hjälp av bestämmelsen i LAS 3 §, LAS 6 g § st. 2.

Arbetsgivaren har även en skyldighet att enligt LAS 6 f § informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen, LAS 6 f st. 1.

Vill du veta mer om anställningsformer eller hur du ska gå till väga råder jag dig att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (793)
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?
2021-07-06 Omvandlingsregeln för tidsbegränsande anställningar

Alla besvarade frågor (94174)