Insynsskydd från grannar

2016-02-15 i Fastighet
FRÅGA
Grannen till min dotter och svärson har tagit bort buskar i tomtgränsen, som utgjorde ett välbehövligt insynsskydd. Det hela började med att grannen ville såga ner en gren på ett äppelträd. Grenen hängde in över grannens tomt. Det slutade med ett totalt stympat äppelträd - det kommer aldrig att överleva. Trädet står ca 2 meter in på dotterns tomt. Vid konfrontation att hon "avskyr barrväxter och att det är så trevligt att titta in på deras tomt". Nu vill min dotter sätta upp ett staket - helt förståeligt - deras tomt är helt utan insynsskydd och grannen kan titta rakt in i deras badrum. Kan grannen neka till staket? Vad ska min dotter göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hur grannar ska förhålla sig till varandra beskrivs vägledande i Jordabalkens 3 kap. Grannen har rätt att ta ner grenen som växer över tomtgränsen (3 kap. 2 § JB), men inte förstöra själva trädet som befinner sig på deras fastighet. Själva äppelträdet utgör fastighetstillbehör, precis som skog skulle göra för en skogsägare (2 kap. 1 § JB).

Värt att nämna är att avverka träd på annan persons fastighet kan sluta i skadeståndsersättning och även böter, (5 kap. 7 § Skadeståndslagen och 12 kap. 2 § Brottsbalken). Högsta domstolen prövade ett fall för ett år sedan (NJA 2015 s 199) där en granne hade avverkat fyra träd i skärgården utan att villaägaren hade tillåtit detta. Skadestånd och böter utdömdes då träden hade värde för själva fastigheten.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att stämma grannen, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger (här)

Insynsskydd är definitivt något som man har rätt till. Däremot är det viktigt att ni ser över fastighetsgränserna hos lantmäteriet så att staketet hamnar på rätt sida tomtgränsen. Grannen kan inte neka till ett staket, däremot kan kommunen göra det. I tätbebyggt område finns alltid en detaljplan som beskriver hur byggnader och även staket får uppföras i form av höjd, för trafiksäkerheten osv.

Ansök om bygglov! Detta är mitt tips. Där prövar kommunen om ett staket står i strid med befintlig detaljplan och om det ens behövs bygglov för själva staketet. Här kan grannen överklaga bygglovet om det beviljades. En överklagan skulle då grunda sig på (2 kap. 9 § Plan och bygglagen) att staketet medför betydande olägenhet, t.ex. skuggor.

Hur man bedömer vad detta “betydande olägenhet” är, har prövats i Mark och miljö överdomstolen (MÖD 2013:1). Här kom man framtill att man lär beakta områdets karaktär och förhållanden på orten. T.ex. i rättsfallet RÅ 1990 ref 52 kom man framtill att i tätbebyggda områden får man tåla skuggor från grannarnas byggnader.

Ni kan även be om ett förhandsbesked för bygglov ifrån kommunen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll