Insyn i förhörsmaterial vid delgivning av brottsmål

Jag har förstått att vid s.k. slutdelgivning har den misstänkte rätt att ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. Fråga: Innebär detta att den misstänkte har rätt att få en kopia av ljudfiler i fall då förhör med målsäganden eller vittnen har spelats in?

Lawline svarar

Hej och tack att du valde Lawline med din fråga!

Reglerna om slutdelgivning hittar vi i RB 23:18a. . Det är först vid slutdelgivningen som den misstänkte får ta del av samtligt förundersökningsmaterial om det tidigare har förelegat förundersökningssekretess. Syftet med slutdelgivning är alltså att den misstänkte ska kunna förbereda sitt försvar. Den misstänkte och dess försvarare har då möjlighet att begära kompletteringar eller påkalla ytterligare utredningsåtgärder, och fungerar som en grundsten i den svenska förvaltningskulturen.

Det innebär att många uppgifter som i andra fall skulle skyddas av sekretess även omfattas av den insynen som ges med en delgivning, det framgår främst av begränsningen i RB 23:18a - vilket refererar till OSL 10:3.

Denna insynsrätt är relativt långtgående, och en handlings utlämningsbarhet kan endast begränsas ifall

"En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs" - OSL 10:3 2. meningen.

Den begränsningen är relativt svag, och tillämpas främst när det handlar om uppgifter som kan skada rikets säkerhet, eller hota reella skador mot en enskild.

Utan närmare uppgifter är det svara på frågan om uppgiften i sig är av en sådan art att det ändå ska sekretessbeläggas genom 10:3 OSL.

Huvudregeln är dock att man huvudsak ger delgivningsmottagaren full insyn i ärendet, vilket även inkluderar videofilen som upprättats.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”