Insyn i förhörsmaterial vid delgivning av brottsmål

2021-01-31 i Förundersökning
FRÅGA
Jag har förstått att vid s.k. slutdelgivning har den misstänkte rätt att ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. Fråga: Innebär detta att den misstänkte har rätt att få en kopia av ljudfiler i fall då förhör med målsäganden eller vittnen har spelats in?
SVAR

Hej och tack att du valde Lawline med din fråga!

Reglerna om slutdelgivning hittar vi i RB 23:18a. . Det är först vid slutdelgivningen som den misstänkte får ta del av samtligt förundersökningsmaterial om det tidigare har förelegat förundersökningssekretess. Syftet med slutdelgivning är alltså att den misstänkte ska kunna förbereda sitt försvar. Den misstänkte och dess försvarare har då möjlighet att begära kompletteringar eller påkalla ytterligare utredningsåtgärder, och fungerar som en grundsten i den svenska förvaltningskulturen.

Det innebär att många uppgifter som i andra fall skulle skyddas av sekretess även omfattas av den insynen som ges med en delgivning, det framgår främst av begränsningen i RB 23:18a - vilket refererar till OSL 10:3.

Denna insynsrätt är relativt långtgående, och en handlings utlämningsbarhet kan endast begränsas ifall

"En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs" - OSL 10:3 2. meningen.

Den begränsningen är relativt svag, och tillämpas främst när det handlar om uppgifter som kan skada rikets säkerhet, eller hota reella skador mot en enskild.

Utan närmare uppgifter är det svara på frågan om uppgiften i sig är av en sådan art att det ändå ska sekretessbeläggas genom 10:3 OSL.

Huvudregeln är dock att man huvudsak ger delgivningsmottagaren full insyn i ärendet, vilket även inkluderar videofilen som upprättats.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (570)
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?
2021-11-08 Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?

Alla besvarade frågor (97616)