Inspelning av samtal och fri bevisföring

Hejsan.

Jag har hamnat i en tvist med ett företag som jag anmält till ARN.

I förhandlingarna spelade jag in samtalet vi hade för att jag var trött på att företaget ljög för mig och inte höll vad dom lovade.

Min fråga: "Är det olagligt av mig att använda inspelningen som bevis då motparten inte dom var medvetna om att jag spelade in vad dom lovade mig."

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill använda inspelningen av förhandlingarna mellan dig och företaget i en domstol.

Vad för typ av bevis är tillåtet att använda i domstol?

Inom svensk rätt förekommer principen om fri bevisföring. Denna princip kommer till uttryck i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken(RB). Principen innebär i korthet att parterna i en rättegång får lägga fram all bevisning som de kan få fram och vill använda. Det finns nästan inga begränsningar för vilken typ av bevisning som man får lägga fram. Även om bevisningen uppkommit i strid mot en rättsregel (dvs. en lag), kan den ändå få framföras i rättegången.

Värdet av bevisningen prövas sedan av domstolen. Detta kallas den fria bevisvärderingen. Domstolen får alltså själva avgöra hur mycket din bevisning ska väga.

Är inspelningar tillåtna?

Som vi konstaterade ovan är din inspelning definitivt tillåten att använda i en rättegång, eftersom det inte finns några begränsningar. Beträffande inspelning av samtal finns en specifik lagbestämmelse i 4 kap. 9 a § Brottsbalken(BrB). Paragrafen innebär att det är otillåtet att med hjälp av tekniska hjälpmedel (telefon, mikrofon osv.) i hemlighet avlyssna eller spela in ett samtal mellan andra, där allmänheten inte har tillträde, och där du själv inte deltar eller har berett dig tillträde till platsen på ett obehörigt sätt.

Med andra ord undantas situationen där du själv har ett samtal med en person. I dessa fall är det fullt tillåtet att spela in, även om du inte underrättar personen om att du spelar in samtalet.

Sammanfattning

I en domstol är du fri att föra fram nästan vilken bevisning som helst, även om det strider mot en lag. Ditt samtal mellan dig och företaget strider inte mot en lag, och även om det skulle göra det, får du använda det i en domstol som kommer att bedöma hur de vill värdera det.

Jag hoppas att jag svarat på din fråga väl. Om du har några fler funderingar är du fri att skriva i kommentatorsfältet eller skicka in en ny fråga. Ha det bra!

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”