Inspelat telefonsamtal som bevis i tingsrätt

2015-08-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
HejJag har haft problem med ett av Sveriges största företag inom telefoni och anser att de gjort några fel. Jag bestred inkassokrav och nu måste jag in med svar till tingsrätten. Jag har spelad in några av mina telefonsamtal med företagets kundtjänst. Frågan är om jag kan använda dessa inspelningar, och skicka med som bilagor till tingsrätten, för att visa att företaget har fel må många punkter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt gäller principerna om fri bevisföring samt fri bevisvärdering vilket framkommer i Rättegångsbalken 35 kap. 1 §. Detta innebär att det inte finns någon begränsning i vilken bevisning du får använda dig av och att rätten i sin tur står fri att värdera och bedöma den bevisning du har fört fram som de finner lämpligt. Det är alltså tillåtet att använda sig av ett inspelat telefonsamtal som bevisning i tingsrätten men det finns inte några regler för hur tingsrätten i sin tur skall bedöma bevisningen.

Rätten får inte heller bortse från bevisning som lagts fram utan att först värdera den. Även bevisning som tillkommit på ett olagligt eller otillbörligt sett får läggas fram, dock är rätten fri i sin bevisvärdering och det är således upp till rätten att bedöma hur högt bevisvärde som det specifika beviset har. Bevis som tillkommit på ett otillbörligt sett kan alltså värderas lägre på grund av detta men rätten måste ändå värdera beviset innan de förkastar det.

Det kan även vara viktigt att poängtera i detta sammanhang att det inte är tillåtet att spela in telefonsamtal om man inte själv deltar i samtalet. En sådan inspelning klassas som olaglig avlyssning, Brottsbalken 4 kap. 9 a §. I ditt fall antar jag att du deltog i samtalet vilket gör inspelning tillåten. Detta skulle jag bedöma är till din fördel då bevisningen inte tillkommit på ett olagligt sett. Huruvida inspelningen av samtalet utgör bevis som tillkommit på ett otillbörligt sett är upp till tingsrätten att avgöra och är svårt för mig att bedöma. Men har du väl skickat in inspelningen är tingsrätten tvungen att ta hänsyn till och värdera ditt bevis.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (335)
2020-10-28 Ofullständig fråga
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.
2020-10-11 Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift

Alla besvarade frågor (85555)