Inspelade samtal- olagligt eller bevisning?

2020-09-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Om jag spelar in varje samtal jag har haft med min chef, då det sker så mycket ändringar i mitt arbete att det är omöjligt att ha koll annars.Är det olagligt att spela upp det som bevis ifall de skulle försöka bryta ett muntligt avtal? T.ex " Dennis. Du ska få 1000 kronor per kund som går in i butiken" - dagen efter sägs det något annatHur länge får jag, ha en inspelning på mina chefer och övriga i rummet i användning för att bevisa att något har sagts? De andra personerna i rummet vet inte att jag har spelat in och ingen annan än jag har hört inspelningarna. Men ifall det blir konstigt. Får jag hänvisa att jag har spelat in samtal utan deras tillåtelse ifall deras advokat är i rummet vid en eventuell uppsägning? Återigen. Samtalen finns på min mobil och det är enbart jag som har hört dem. Vad kan jag göra med de här inspelningarna utan att bryta mot någon lag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Får man spela in samtal?

Huvudregeln är att man inte får spela in samtal. Då kan man göra sig skyldig till brottet olovlig avlyssning (4 kapitlet 9a § brottsbalken). Lagen säger dock att det endast är brottsligt om man inte själv deltar i samtalet. Om du är en aktiv part i samtalen med chefen och/eller med arbetskollegor har inget brott skett, även om dem inte känner till att du spelar in samtalet.

Kan inspelningar användas som bevis vid avtalsbrott?

I Sverige har vi "fri bevisprövning" och "fri bevisvärdering". Detta innebär att vad som helst får presenteras som bevis inför domstolen i en rättegång (35 kapitlet 1 § rättegångsbalken). Du kan därför använda inspelningarna som bevis, oavsett om du har deltagit i samtalen eller ej. Det finns dock inget som hindrar motparten för att anmäla dig för olovlig avlyssning, om du redovisar samtal där du själv ej aktivt deltagit. Därefter är det upp till rätten att avgöra bevisets styrka genom en bevisvärdering.

Det finns inga klara regler på hur länge du har haft inspelningarna på mobilen, men detta skulle kunna påverka bevisvärderingen. Är inspelningen gammal kan det väcka invändningar om att man i efterhand bestämt något annat/hävt det muntliga avtalet.

I det fall att du hänvisar till advokaterna att du har dessa inspelningar är den kvarstående risken att de anmäler dig för olovlig avlyssning (återigen: om du ej deltagit aktivt i det inspelade samtalet).

Vad kan du göra med inspelningarna utan att bryta mot någon lag?

Det är svårt att säga vad du kan göra med dessa utan att egentligen veta vad som sägs i samtalen. Några allmänna förslag är dels att vara vaksam över informationen som finns i samtalen; kan det exempelvis vara sekretessbelagd information som gör dig skadeståndsskyldig, alternativt orsakar lidande för någon annan, i det fall samtalen kommer ut? Detta kan innebära juridiska komplikationer för dig. Det är dina inspelningar och du har i stort sett rätt att använda dem. Men det kan vara en god idé att vara försiktig med att spela upp dem för andra för att undvika att göra dig skyldig för exempelvis förtal.

Sammanfattning

Du kan göra dig skyldig till brottet olovlig avlyssning, om du inte själv deltagit i samtalet. Oavsett om du gör dig skyldig till brott eller inte kan inspelningarna fortfarande användas som bevis vid tvist eller avtalsbrott. Vad du kan göra med inspelningarna påverkas av dess karaktär och innehåll.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?