Inskränka maka eller makes arvsrätt

2016-10-04 i Make
FRÅGA
Jag äger aktier i ett familjeföretag. Jag är gift men har inga barn, min fru har ett barn innan vårt giftemål. Min önskan är att aktierna i bolaget stannar i familjen och inte tas över av min maka i händelse av min bortgång. Hur gör jag för att enklast säkerställa att så blir när jag är borta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Huvudregeln i ärvdabalken (1958:637) 3 kap 1 § är att makar ska ärva varandras egendom vid dödsfall. Men om din önskan är att aktierna i bolaget ska stanna inom familjen så kan du enklast se till att detta går i uppfyllelse genom att upprätta ett testamente gällande detta. I ärvdabalken 10 kap 1 § framgår att ett testamente ska vara skriftligt och upprättas med två vittnen.

Du får dock ha i minnet att den efterlevande maken alltid har rätt till ett visst belopp av kvarlåtenskapen om detta inte redan har uppnåtts genom en tidigare bodelning, se ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st. Du kan med andra ord inte lämna den efterlevande maken helt arvlös.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente så kan Lawline hjälpa dig med detta, här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (441)
2020-10-23 Arvsrätt för efterlevande make vid testamente
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

Alla besvarade frågor (85408)