insättandeförklaring

2016-04-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
jag är gift och bor med min man på en skogsfastighet. Han står på lagfarten eftersom han köpte stället innan vi träffades. Har hört att om han blir sjuk och inte kan tala om hur han vill ha det kan inte jag göra nånting t.ex. säljs stället. Stämmer det och hur ska vi göra för att detta inte ska behöva bli ett problem om nåt skulle hända.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om både du och din man är överens om att fastigheten ska vara samägd så kan ni välja att göra en insättandeförklaring. En insättandeförklaring innebär att en formenlig överlåtelse sker av den del av fastigheten som önskas bli samägd. Med att det ska ske en formenlig överlåtelse menas att den ska uppfylla Jordabalkens krav på överlåtelser av fastigheter. Överlåtelsen kan vara i formen av en gåva, men följande kriterier måste vara uppfyllda enligt 4 kap 1 § JB:

Handlingen undertecknas av köpare och säljare Köpeskillingen ska framgå (om det är en gåva så ska det framgå hur stor del av fastigheten som ges bort) En överlåtelseförklaring ska finnas med (är uppfyllt genom ordvalen "köper", "ger" eller "byter" eller liknande Vem som är köpare och säljare samt vilken fastighet det rör sig om (dvs. en fastighetsbeteckning)

Med åberopande av insättandeförklaringen kan du sedan ansöka om att bli lagfaren delägare av fastigheten.

Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll