Använda pepparspray i självförsvar

FRÅGA
Vad kan man få för straff om man äger en pepparspray och använder den i självförsvar?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Reglerna som behövs för att kunna besvara din fråga finns i Vapenlagen. Lagen gäller skjutvapen, ammunition och vissa föremål som jämställs med skjutvapen (1 kap. 1 § Vapenlagen). Eftersom pepparspray är sådant föremål som jämställs med skjutvapen så är lagen tillämplig (1 kap. 3 § Vapenlagen). I och med att pepparspray är ett sådant föremål som enligt lagen jämställs med skjutvapen så krävs det tillstånd för att inneha pepparsprej (2 kap. 1 § Vapenlagen).

Vapenbrott

Om du innehar en pepparspray utan att ha fått tillstånd för innehavandet så kan du dömas till vapenbrott (9 kap. 1 § Vapenlagen). För vapenbrott döms man till fängelse i högst tre år. Om handlingen har begåtts på grund av oaktsamhet eller om brottet är ringa, alltså mindre allvarligt, så är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 1 § andra stycket Vapenlagen).

Självförsvar

Det vi i dagligt tal kallar självförsvar kallas i lagtexten för "nödvärn". Rätten till nödvärn/självförsvar finns reglerad i 24 kap. 1 § Brottsbalken. Enligt regeln utgör en gärning, som någon begår i nödvärn, ett brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarliga (24 kap. 1 § första stycket BrB). Detta innebär att man får använda sig av självförsvar så länge det; dels är något av vikt som hotas, t.ex. dig som person, dels att man inte agerar oförsvarligt. Huvudregeln är att man inte ska använda mer våld än vad nöden kräver. Exempelvis kan det anses vara uppenbart oförsvarligt att försvara sig genom att hugga någon med en kniv som har slagit dig på armen.

Sammanfattning

Om du använder dig av pepparspray i självförsvar kan du undgå ansvar i det fall förutsättningarna för nödvärn föreligger, vilket är en bedömning som måste göras i det enskilda fallet. Du kan dock fortfarande dömas till vapenbrott för innehavandet av pepparsprejen utan tillstånd även om själva användandet av vapnet inte utgör ett brott på grund av nödvärnsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (156)
2020-06-30 Får man ta tillbaka stöldgods?
2020-06-22 Försvarsspray
2020-06-18 Nödvärn vid våld i nära relation
2020-06-18 Får jag freda min hund med våld?

Alla besvarade frågor (82647)