Innehållet i meddelandet om uppsägning

FRÅGA
Hej. Jag har jobbat som konsult via bemanningsföretag på ett lager. Jag fick en torsdag sms från chefen på bemanningsföretaget att jag inte behövde gå till jobbet dagen efter då chefen där klagat på mig. Chefen på bemanningsföretaget skulle kontakta chefen på lagret och höra vad som hänt.Det hela slutade med att jag inte fick gå tillbaka till lagret och det fanns inget nytt uppdrag jag kunde få via bemanningsföretaget. Företaget har inte sagt upp mig formellt förutom då jag fick veta via sms att jag inte skulle gå till jobbet dagen efter. De har aldrig skrivit att jag blivit uppsagd. Jag fick 2 veckor senare ett sms med information om uppsägningstid och garantilön. Detta då jag hävdat att jag fortfarande var anställd och hade rätt till garantilön.Nu står det på arbetsgivarintyget till a-kassan att jag varit anställd fram till 2 veckor efter det första sms:et. Arbetssgivaren har således tolkat det första sms:et som en uppsägning. Jag hävdar att jag inte blivit uppsagd. Jag har aldrig fått ett sms eller brev om att jag blivit uppsagd och från vilket datum.Har arbetsgivaren rätt här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningens form och innehåll

En arbetstagare anses uppsagd först då denne tagit del av beskedet om uppsägning (10 § 2 st. LAS). Beskedet om uppsägning ska vara skriftlig och bestå av dels vad arbetstagaren ska iaktta när denne eventuellt vill göra gällande att uppsägningen är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen och dels om arbetstagarens anmälningsskyldighet för att ha företrädesrätt (8 § LAS). Notera att den sista dels-satsen är inte tillämplig i din situation.

I ditt fall

Det betyder alltså att du torde kunna anse ha blivit uppsagd när denne skickat första meddelandet. Detta då uppsägning inte har någon absolut innehållskrav eller i vart fall inte ett innehållskrav som gör det möjligt för arbetstagaren att ogiltigförklara uppsägningen för det fall formen på uppsägningen inte följer ovan nämnda regler. Mot bakgrund av det tolkar jag det som att första meddelandet är att anse som uppsägning.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?