Innefattar allemansrätten användning av en privatbrygga?

2016-04-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
En bryggförening har anlagt en brygga på mark som föreningen har servitut på. Föreningen har satt upp en skylt att bryggan endast får användas av föreningens medlemmar. Min fråga är om inte allemansrätten gäller här, d.v.s. att det är tillåtet för andra att bada från bryggan.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Allemansrätten är inte definierad i någon författning, utan är en lagstagdad sedvänja, 2 kap. 15 § 4 st Regeringsformen och 7 kap. 1 § Miljöbalken. Dessa två lagrum beskriver allmänheten och dess rätt att fritt få ströva i naturen, samt den skyldighet att inte förstöra eller skapa olägenheter för ägarens rätt. Skulle nedskräpning och hög volym förekomma konstant och i större utsträckning då är detta något som skulle begränsa själva allemansrätten.

Eftersom allemansrätten är en sedvänja innebär det att praxis utgör det absolut största materialet för att kunna avgöra din fråga. Allemansrätten är svårt att tydligt definiera och sätta gränser för, men nedan följer rättsfall som får sätta i alla fall de yttre gränserna och kunna ge vägledning i din fråga.

NJA 1996 s. 495 sätter stopp för allemansrätten vid konstant utnyttjande av annans mark som leder till skador och olägenheter som klart överstiger vad man ska tåla i fråga om allemansrätt.

Skulle bryggföreningen välja att ta ut skälig ersättning för allmänhetens användande i gengäld att de sköter underhållet så skulle detta vara tillåtet, HFD 2012 ref.70.

Ur dessa rättsfall, men även ur själva lagtexten som beskriver sedvänjan, är er rätt till en privat brygga för att bada, simma, åka skridskor och töja en båt tillfälligt, allt inom allemansrätten. Detta är givetvis förutsatt att varken bryggan eller marken om kring lider skada eller olägenheter. Med andra ord: Ert användande av den privata bryggan är helt okej så länge som ni inte förstör eller skräpar ner så att bryggan eller marken förstörs!

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar
Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85239)