Innebörden av sannolika skäl i rättegångsbalken

FRÅGA
Hej. Jag läste på ett ställe. Vad innebär meningen. Av vad framkommit bla i form av polisens iakttagelser på plats och under tidigare spaning samt de beslag som polisen gjort av narkotika är personen sannolika skäl till misstänkt. Innebär det att personen blev tagen med narkotika?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar att få svar på är innebörden av sannolika skäl.

Definition sannolika skäl

Sannolika skäl är den grad av misstanke som enligt svensk rätt krävs för att häkta någon, 24 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Att någon har blivit häktad och är på sannolika skäl misstänkt innebär däremot inte att personen är skyldig till något brott, exempelvis att personen har blivit tagen med narkotika på sig.

Den närmare innebörden av vad som utgör sannolika skäl går inte ange i en konkret regel utan avgörs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Den beskrivning som ges i förarbeten till rättegångsbalken av vad som utgör sannolika skäl är dock att endast det faktum att det finns misstankar om att en person begått ett visst brott inte utgör en tillräcklig anledning för att häkta denne. Det måste finnas omständigheter, dvs. ofta någon form av bevis, som vid en objektiv bedömning får misstanken om att personen har begått brottet att framstå som berättigad. Omständigheterna eller bevisningen måste däremot inte vara så stark att man ska kunna grunda en fällande dom på dem.

Att en person har blivit på sannolika skäl misstänk innebär alltså inte att personen måste ha blivit tagen med narkotika på sig men någon form av bevisning för att personen har befattat sig med narkotika finns det sannolikt. Bevisningen måste dock endast vid en objektiv bedömning bekräfta misstanken om att personen kan ha befattat sig med narkotika.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?