Innebörden av fri förfoganderätt

2016-09-21 i Testamente
FRÅGA
Hej. Förutse att jag/vi inte har några barn och min fru har avlidit.På min sida är det 5 personer (mina syskons barn) som kommer att ärva mig. På min frus sida är det 2 personer (hennes syskons barn).Nu till min fråga.Kan jag testamentera bort en del från min frus sida ?Anledningen är att av hennes 2 arvingar håller en dålig attityd och har ingen kontakt/taksamhet mot mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Jag förstår din fråga så att du har ärvt hela din frus kvarlåtenskap, och nu undrar om du kan förfoga över den egendomen som du ärvde från henne genom testamente. Såvida inte annat framgår av testamente så ärver en efterlevande make med fri förfoganderätt, se 3 kap. 2 § ÄB. Att ärva med fri förfoganderätt innebär just att du inte får förfoga över det ärvda genom testamente. Svaret på din fråga är således nekande. Hade ni haft ett inbördes testamente som föreskrev att den efterlevande maken skulle ärva med full äganderätt, hade det dock varit möjligt för dig att testamentera över egendomen. Om så inte är fallet kan du alltså inte förfoga över egendomen genom testamente.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84253)