innebörden av förbudet mot dubbel bestraffning

2020-09-27 i Myndigheter
FRÅGA
Hej vad jag vet så är s.k. dubbelbestraffning dvs. att man straffas flera gånger för samma brott inte förenligt med svensk lagstiftning, stämmer detta? Om man ändå råkat ut för just detta dvs. att gång på gång straffas för samma sak och beslut om detta lämnats av domstol ? Dessutom finns det flera myndigheter som säger att hos dom råder olika lagstiftnign i samma sakfråga vilket gör ett den enskilde hamnar i kläm och anses oskyldig och skyldig samtidigt beroende på vilken myndighet man frågar om samma sakfråga.Kortfattat ligger det till att jag sedan lång tid tillbaka åtalats och dömt för mycket ringa brott som aldrig skulle hamnat i domstol tex. felparkeringsbot som överklagats och domstolen dömt och rubricerat detta som brott mot trafikförordningen. För detta och andra ytterst ringa brott så vägrar transportstyrelsen att utfärde yrkeslegitimation efter avklarad utbildning med motiverigen att jag anses oförmögen att kunna vistas i trafiken med anledning av at jag tidigare straffats för ytterst ringa brott i domstol. Då vänder jag mig till försäkringskassan och där säger man att jag är fullt frisk och arbetsför dvs. helt mot att förvaltningsdomstolen beslutade om at tjag är oförmögen att kunna sköta ett jobb. Man undrar ju även om tidigare brott som man åtalts för sedan tidigare och om det då är ok att man blir straffad för detta igen gång på gång dvs. varje gång man ansöker om och begär att få ut sin yrkeslegitimatin vilket är ett måste för att jobba.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar dig rätt, så undrar du om det du varit med om, kan räknas som någon typ av dubbel bestraffning i lagens mening.

Förbud mot dubbel bestraffning

Förbudet mot dubbel bestraffning som du hänvisar till, är till för att försäkra den enskilde om att den inte kommer bli dömd för samma sak två gånger. Denna princip är förankrad i rättssystemet främst genom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, protokoll 7 artikel 4.1. Det framgår även av artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. Det handlar främst om förbudet för domstol att döma något för ett brott som den tidigare friats ifrån eller lagförts för, med undantagen för möjligheten till resning på grund av nya bevis. Sverige har ratificerat EKMR, och det föreskrivs i svensk grundlag att ingen svensk lag får strida mot bestämmelserna i EKMR (2 kap. 19§ regeringsformen).

Vissa typer av regleringar har uppmärksammats och diskuterats om, huruvida de kan anses strida mot förbudet mot dubbel bestraffning, exempelvis skattebrott och skattetillägg. Europadomstolen har sagt att förbudet mot dubbel bestraffning ska tolkas som ett förbud mot åtal eller rättegång för ett brott som härrör från identisk fakta och bakgrund (Zolotukhin mot Ryssland).

I ditt fall

Det är såklart beklagligt att du har problem att skaffa jobb och yrkeslegitimation. Det är svårt att säga om detta skulle strida mot förbudet mot dubbel bestraffning då jag inte vet mer om besluten som fattats och omständigheterna kring dem i ditt fall. Men troligtvis skulle detta inte tolkas som en överträdelse av förbudet mot dubbel bestraffning, då det tar sikte på lagföringar som inte får ske för samma sak som tidigare. En annan sak hade varit om du blivit dömd för samma brott två gånger, men nu handlar det snarare om olika myndigheters utrymme att fatta beslut på basis av ditt tidigare brott. Om du vill anmäla en kränkning av dina mänskliga rättigheter eller anser att en myndighet har behandlat dig fel, gör du det till Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern. Jag kan tyvärr inte tala för myndigheternas beslut eller vad de baserar dem på, men vill du ha ytterligare hjälp med dina frågor kan du kontakta våra juristbyrå för att precisera bakgrunden till ditt problem och för att få mer hjälp.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (415)
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?
2021-03-31 Att överklaga socialtjänstens beslut
2021-03-31 Hur långt tid tar det innan polisen hör av sig efter att man har blivit polisanmäld?

Alla besvarade frågor (91194)