Innebörden av fastställd fordran

2016-11-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag undrar vad det innebär att en fordran är "fastställd", då fordran gäller skadeståndsersättning?Vänligen, Sara
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det står att en fordran är fastställd betyder det att den genom uttryck eller beslut bestämts till ett visst belopp. I vissa domar skriver domstolen exempelvis att ”skadeståndsbeloppet om 100 kronor fastställs via dom”, vilket då betyder att domstolen beslutat att beloppet ska vara 100 kronor. Sammanfattningsvis innebär det alltså att ett belopp, en fordran, är beslutad om.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll