Innebörden av en makes fria förfoganderätt

2017-06-10 i Make
FRÅGA
Makar ärver enligt huvudregeln varandra med fri förfoganderätt, men inte fri äganderätt (Inga särkullbarn). Efterlevande make/maka kan således inte utan de gemensamma barnens samtycke sälja en villa eller annan fastighet Men hur ställer det sig med lös egendom, likvida medel som t ex tillgodohavande i banker, aktier eller liknande. Kan efterlevande make/maka ohämmat eskalera sina levnadskostnader (långa resor, dyra kryssningar, etc , kanske med ny partner/särbo,) och på så sätt tömma dödsboets likvida tillgångar ???Skiljer lagen på lös och fast egendom i dessa sammanhang. OBS En bostadsrätt ät i lagens mening lös egendom, eller ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du själv skriver ärver en efterlevande make den andre makens tillgångar med fri förfoganderätt, ifall inga särkullbarn finns. Du har även helt rätt i att en bostadsrätt är lös egendom medan en fastighet är fast egendom.

Men din beskrivning av vad fri förfoganderätt innebär är inte rätt, det är därför ditt resonemang blir fel.

Fri förfoganderätt
Det som skiljer fri förfoganderätt från äganderätt är att maken som ärver med fri förfoganderätt inte har rätt att testamentera bort den egendom som maken ärver (3 kap. 2 § ärvdabalken). Så länge inte den efterlevande maken testamenterar bort egendomen har denne rätt att leva som vanligt och använda upp egendomen i stort sett som maken själv vill. Att arvet sker med fri förfoganderätt innebär alltså inte på något sätt att den efterlevande maken måste ha barnens samtycke för att handla med egendomen.

När den efterlevande maken sedan avlider får arvingarna efter den först avlidna maken ärva en motsvarande andel som den efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt. Detta arv för den först avlidna makens arvingar kallas för efterarv.

Undantag
I vissa särfall kan arvingarna efter den först avlidna maken få ut mer i efterarv, detta gäller om den efterlevande maken har missbrukat sin fria förfoganderätt genom att ge bort gåvor utan hänsyn till den först avlidne makens arvingar (3 kap. 3 § ärvdabalken). Dock gäller det inte bara för att den efterlevande maken har levt extra lyckligt eller varit vårdslös med egendom på liknande sätt.

Din fråga
Alltså stämmer det inte att lagen gör skillnad på fast och lös egendom. Rent juridiskt kan den efterlevande maken sälja en fastighet utan barnens samtycke, och göra allt det andra du skrivit i den fråga. Möjligtvis kan det diskuteras om långa kryssningar och resor med en ny partner anses vara "utan hänsyn till den först avlidne makens arvingar", det beror på omständigheterna i övrigt. Som huvudregel kan du i alla fall tänka att den efterlevande maken får använda den ärvda egendomen på vilket sätt maken vill, så länge den inte testamenteras bort.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (497)
2021-12-30 Fördelning av arv efter make om det inte finns testamente
2021-12-27 Arvsfrågor inför äktenskap
2021-12-05 Vad händer när en make som står ensam på lånet av den gemensamma bostaden går bort?
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?

Alla besvarade frågor (98475)