Innebörd av analogislut?

2015-12-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
hej!vad innebär analogislut och förbud mot analogislut? skulle gärna vilja ha exempel på båda för att jag ska förstå bättre.tack!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Analogi är en tolkning-/tillämpningsmetod inom juridiken. Den innebär att man vid ett tillfälle då det inte finns en uttrycklig lagbestämmelse använder sig av befintlig lagtext på annat område som reglerar en liknande situation, och utvidgar den regelns område till att omfatta även den tidigare situationen. Ett konkret exempel är Skuldebrevslagen 3 kap. som kan tillämpas analogiskt på andra situationer.

Förbud mot analogislut innebär att man inte får utvidga lagens tillämpningsområde till att omfatta liknande situationer som inte klart följer av lagbestämmelsen. Detta förbud råder bland annat inom straffrätten. Förutsebarhet är extremt viktigt inom straffrätten, då alla medborgare måste kunna förutse om deras handlande är straffbart. Ett förbud mot analogislut inom straffrätten bidrar också till att man undviker en godtycklig lagtillämpning från domstolarnas sida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1350)
2020-11-25 Hämta ut bankdosa eller bankID åt någon annan
2020-11-20 Titeln "Lord"
2020-11-10 Återbetalning av handpenning för bröllopsfest på grund av Corona?
2020-10-31 Försäkringsavtal

Alla besvarade frågor (86448)