Inneboende i bostadsrätt utan styrelsens godkännande

2017-11-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag äger en bostadsrätt på annan ort.Jag har hus och barn i en stad där jag är folkbokförd. och åker sådeles emellan dessa städer i arbetet, och nyttjar boendena 50/50.Min fråga lyder:Jag har läst mig till kan jag teckna ett inneboendeavtal med en person på min bostadsrätt utan styrelsens godkännande.Kan jag göra detta även om jag nu inte är folkbokförd på adressen pga det jag beskriver ovan ?Finns det regler om hur länge ett inneboende avtal får gälla ?Tacksam för svar om.
SVAR

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga, samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Längst ned i svaret finner du mina kontaktuppgifter och förslag på en tid för telefonmötet som ingår i den tjänst du har betalt för.

Tillämplig lag på området vad gäller inneboende i bostadsrätter är Bostadsrättslagen (991:614). Denna lag anger ramarna för bostadsrätter och bostadsrättsföreningar tillsammans med lagen om ekonomiska föreningar.

För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke eller godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Däremot kräver inneboende enligt huvudregel inte samtycke från styrelse.

Huvudregeln är alltså att du inte måste ha tillstånd från styrelsen för att få teckna ett inneboende avtal med någon utomstående. Tillstånd krävs inte under två st. förutsättningar. Dessa förutsättningar är:

1. Att den inneboende inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen, så som någon granne.

2. Att du fortfarande själv har kontroll över lägenheten.

Alltså, skulle den inneboende orsaka men för föreningen eller för någon annan medlem i föreningen så kan du krävas på samtycke för att få ha en inneboende i din lägenhet.

Kravet på att du fortfarande måste ha kontroll över lägenheten innebär att du inte får hyra ut den till någon annan som får självständigt brukande över lägenheten. Det är alltså en väsentlig gränsdragning mellan att du hyr ut lägenheten för självständigt brukande och att du inrymmer någon utomstående i lägenheten men fortfarande innehar kontroll över lägenheten (inneboende). För att du ska anses ha kontroll över lägenheten så krävs det att du fortfarande bor i eller fortfarande använder lägenheten, och du ska i stort sätt kunna komma och gå precis som du vill i lägenheten.

Kommer du att bo i lägenheten 50 % av tiden så behöver du inte vara orolig, detsamma så länge du besöker lägenheten ett par gånger i veckan. Övergår situationen till att du istället någon gång i månaden besöker lägenheten och meddelar den inneboende om detta i förväg innan du dyker upp så kan man börja tala om att den inneboende har fått självständigt brukande över lägenheten, och i så fall kommer tillstånd från styrelsen att krävas.

Detta ovanstående gällande kontroll och självständigt brukande är dock en bedömning som domstolen gör vid en eventuell tvist, vilket innebär att jag endast kan upplysa dig om hur domstolen brukar betrakta en inneboendesituation.

Notera att det är du som innehavare av bostadsrätten som fortfarande till 100 % har ansvar över lägenhetens vård och underhåll.

Sammanfattningsvis kan du teckna ett inneboendeavtal med någon utomstående person så länge du fortfarande anses ha rådigheten över lägenheten och så länge inneboenden inte orsakar men.

Din folkbokföringsadress påverkar inte bedömningen kring om din inneboende anses ha rätt till självständigt brukande av lägenheten, utan det väsentliga är som sagt att du fortfarande anses ha kontroll över lägenheten. Det går således bra att du inte är folkbokförd på bostadsrättens adress.

Om du är intresserad av vilka lagrum som anger det ovanstående så kan du kika mer på 7 kap 8 § och 7 kap 10 § i Bostadsrättslagen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Eventuella oklarheter kring svaret kan vi reda ut vid telefonmötet. Förslagsvis håller vi mötet på måndag 4/12 kl 17.00. Fungerar inte denna tid för dig får du gärna kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se så bokar vi in en ny tid. Hör jag ingenting från dig tills måndag kl. 17.00 slår jag dig en signal då.

Allt gott!

Mvh,

Cornelia Najafi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?