Inneboende flyttar ut

Hej. Om en inneboende väljer själv att flytta ut i mitten av månaden måste jag då betala tillbaka halva hyran till personen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett hyreskontrakt för en inneboende innefattar uppsägningstid. Om hyresgästen/den inneboende vill flytta ut så ska hyresgästen säga upp ert hyreskontrakt och en uppsägningstid börjar därefter att löpa. Om ni inte skrivit ett skriftligt avtal eller kommit överens muntligen om vad som ska gälla för uppsägning, så går man på hyreslagens regler om det är en hyresrätt och lagen om uthyrning av bostad om det är en bostadsrätt eller villa.

Enligt hyreslagen gäller en uppsägningstid på 3 månader. Under uppsägningstiden ska hyresgästen betala hyran. Detta är en regel som ska vara ett skydd för hyresgästen, och gäller därför endast om det är till fördel för hyresgästen. Om ni avtalat om en kortare uppsägningstid som är till fördel för hyresgästen, så gäller den istället. (12 kap. 4§ jordabalken)

När det gäller uthyrning av del av bostadsrätt eller villa så har hyresgästen en uppsägningstid på 1 månad. Lagen reglerar dessutom att hyresgästen får säga upp hyreskontraktet och att det upphör att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen. Det innebär att om hyresgästen i ditt fall flyttat ut/sagt upp avtalet i mitten av denna månad, då gäller kontraktet fram till månadsskiftet i nästa månad, alltså den 30e månaden efter. Under uppsägningstid har du rätt till att få in hyran. (3 § 2st. lag om uthyrning av privat bostad)

Sammanfattningsvis beror det alltså på vad ni har avtalat om för uppsägningstid. Om ni inte har avtalat fram någon uppsägningstid så gäller lagen istället och du har därav rätt till hyra under uppsägningstiden. Hur lång uppsägningstiden är beror på vad det är för bostad. Du bör därför inte vara skyldig att betala tillbaka halva hyran, så länge ni inte har avtalat om det. Det kan snarare vara så att du har rätt till hyra under fler månader än denna, om ni har en uppsägningstid som löper nu.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”