Inneboende bryter mot muntligt avtal

Min dotter flyttande in i en lägenhet tillsammans med en väninna. Min dotter står för kontraktet. Det är uppgjort sinsemellan muntligt att boendetiden för dem båda är minst 6 månader med en uppsägningstid på 3 månader. Nu har väninnan flyttat ut efter en två månader och betalar ingen hyra mer. Kan min dotter kräva halva hyran av henne de 3 månaderna hon har uppsägningstid?? Det är inget skrivet tyvärr mellan dem men det är muntligt uppgjort. Kan min dotter gå till domstol?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Eftersom det är din dotter som står för kontraktet uppfattar jag det som att väninnan är en inneboende hos din dotter. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida väninnan har gjort något fel och om din dotter kan göra något åt saken. Aktuell lag är lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter BfL).


Muntligt hyresavtal

Inom avtalsrätten är huvudregeln att ett avtal mellan två parter är bindande oavsett om det är muntligt eller skriftligt. Däremot är skriftliga avtal att föredra då muntliga överenskommelser kan vara svåra att bevisa. I din dotters fall innebär detta att hon och väninnan har ingått ett avtal som är bindande dem emellan.

En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Om väninnan väljer att bryta avtalet genom att flytta ut tidigare och inte betala uppsägningstiden på 3 månader, så är hon i skuld till din dotter. För att få skulden betald kan dottern i första hand vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande (1§ BfL och 2§ BfL). Om väninnan vägrar att betala och bestrider skulden, kan det vara aktuellt att väcka talan mot henne i domstol (33 § BfL).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”