Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?

2021-09-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Enligt 36 kap. 2 § brottsbalken får egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt brottsbalken förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Jag undrar om kravet på att egendomen har använts som hjälpmedel innebär att egendomen har använts för att främja brottet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver i din fråga får egendom som använts som hjälpmedel vid ett brott förklaras förverkad om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detta gäller även för egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid ett brott enligt brottsbalken, om brottet har fullbordats eller om förfarandet utgjort ett straffbart försök, förberedelse eller stämpling (36 kap. 2 § BrB).

Vad menas med hjälpmedel?

Begreppet "hjälpmedel" förtydligas inte i lagtexten, och det finns inget krav på hur egendom ska vara beskaffad för att kunna utgöra hjälpmedel. Det centrala blir om egendomen använts eller avsetts att användas vid brottet, och förverkande kan ske beträffande de föremål vars egenskaper direkt kan utnyttjas i den brottsliga verksamheten. I lagkommentaren till paragrafen beskrivs att "föremål som utifrån objektiva utgångspunkter aldrig hade kunnat användas för att främja ett brott kan inte förverkas".

När man tittar på ett föremål som de facto använts vid brottet krävs det att föremålets användande måste ha ingått i det händelseförlopp som brottet ingick i, och det måste ha främjat brottet alternativt brottslingens handlande i samband med brottet.

Det är dock tillräckligt att hjälpmedlet avsetts att komma till användning vid brott, det måste det facto inte ha använts. Egendom som tagits med till brottsplatsen i syfte att användas kan därmed förverkas. Enligt lagkommentaren till paragrafen bör det dock som huvudregel finnas "ett nära tidsmässigt samband mellan mellan de omständigheter som manifesterar avsikten och brottets genomförande".

Var kan jag läsa mer?

Frågan om vad som är att betrakta som ett hjälpmedel och huruvida egendomen i så fall kan förverkas har varit uppe till prövning i Högsta domstolen flera gånger. Som exempel kan nämnas NJA 2017 s. 1070 som behandlar domännamn, NJA 1975 s. 131 som behandlingar låneansökningar, checkar och växlar samt NJA 1985 s. 316 som behandlar spelinsatser och pokaler.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1199)
2021-10-23 Åtalsunderlåtelse
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?

Alla besvarade frågor (96488)