FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer21/01/2015

Inlasning och uppsägningstid

Hej!

Jag har varit anställd på samma företag i snart två år, första året under särskilt anställningsstöd och andra under nystartsjobb, det gick 2 dagar mellan skiftet, det jag undrar är om lagen om 2 år på samma företag för att "få" tillsvidareanställning även gäller för mig då? Jag undrar också om jag har någon uppsägningstid då jag har visstidsanställning? Företaget jag arbetar på har inget kollektivavtal men följer handelsavtal till större del.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om anställningsformer och uppsägningstid finns i Lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar här.

Precis som du skriver ska, enligt 5 § 2 stycket LAS, din visstidsanställning övergå i en tillsvidareanställning, om du varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år de senaste fem åren. Som du ser i paragrafen finns det två typer av visstidsanställningar som övergår i tillsvidareanställning automatiskt efter att två år passerat, nämligen allmän visstidsanställning och vikariat. För dessa gäller två år inom vardera, dvs. du kan först jobba två år som vikarie och sedan två år som allmän visstidsanställd (alva) innan du blir inlasad (får en tillsvidaretjänst). Gränsen blir då istället fyra år.

Förutsatt att du haft antingen en alva eller ett vikariat har du alltså när två år passerat (borträknat de två dagar i mitten som du inte var anställd) rätt till tillsvidareanställning. Det kallas då att du blivit inlasad. Har du haft en av varje gäller alltså istället en fyraårsgräns.

Uppsägningstid finns inte för visstidsanställningar. Dessa upphör utan uppsägning direkt vid anställningstidens utgång, se LAS 4 § 2 stycket.

Med Vänliga Hälsningar

Emilia OhlinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?