Inlasning enligt BEA

2021-01-15 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej !jag har jobbat i en kommun 2år och fem månader men det fårsta avtalet var BEA avtal ,jag undrar om de dagarna i detta avtalet räknas för att kunna få fast jobb där.Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du, sedan ditt BEA-avtal löpt ut, har haft tidsbegränsade anställningar på kommunen och nu undrar över den så kallade "inlasningsregeln". Regeln finns stadgad i 5a § lag om anställningsskydd (LAS).

Innebörd och förutsättningar för inlasning enligt LAS
Inlasning innebär att arbetstagare som varit tidsbegränsat anställda under en viss period, automatiskt övergår till att bli tillsvidareanställda (i vardagligt tal kallat "fast anställda").

För att bli inlasad krävs att den anställda:
- Haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod (trots att anställningen kombinerats med vikariat och säsongsanställningar, om dessa anställningar följt inom sex månader efter varandra. Den allmänna visstidsanställningen behöver dock ändå ensamt utgöra två år), eller
- Haft ett vikariat i mer än två under en femårsperiod

Det kan finnas andra bestämmelser i kollektivavtal (2 § 3 st LAS). Det förekommer till exempel bestämmelser om att en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt tre år under en femårsperiod.

Särskilt om BEA-avtal
LAS är dock inte tillämpligt på BEA-avtal (1 § 2 st p.4 LAS). Det innebär att du inte kan räkna in din anställning på BEA-avtal när du räknar ut din anställningstid för inlasning. I § 4 Mom.2 i det centrala BEA-kollektivavtalet stadgas särskilt att regeln om inlasning i LAS ej blir tillämplig vid sådana anställningar.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (773)
2021-05-06 Kan man vara timanställd hur länge som helst?
2021-05-02 Är man anställd om man inte skrivit på ett skriftligt anställningsavtal?
2021-04-30 Vad gäller vid inlasning om jag haft olika yrkestitlar?
2021-04-30 När börjar en anställning gälla och förtur till LAS

Alla besvarade frågor (92010)