Inlasad i förskoleverksamhet utan legitimation

2018-01-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga till er. I september 2016 började jag arbeta på en förskola och efter bara två veckor fick jag ett vikariat på 100% fram till juni 2017. I juni blev jag förlängd ytterligare och fick ett graviditets vikariat fram till augusti 2018. Min fråga är om min arbetsgivare måste ge mig tillsvidareanställning om jag skulle arbeta fram till september 2018. Har nämligen hört att man blir tillsvidareanställd automatiskt efter 2 år på samma arbetsplats. Jag har ingen förskollärarutbildning eller barnskötarutbildning.Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregel enligt LAS
Regler om anställningsformer finns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Din anställning övergår i en tillsvidareanställning om du har varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § st. 3 LAS). Eftersom du har haft vikariat under 24 månader i augusti 2018 så är huvudregeln enligt LAS alltså att din anställning ska övergå i en tillsvidareanställning.

Undantag enligt särskild författning
5 a § st. 3 LAS är dock inte tillämplig när det i enskild författning uppställs särskilda krav för tillsvidareanställning och du inte uppfyller kraven (AD 2002 nr 92). Ett sådant särskilt krav är just kravet på legitimation för tillsvidareanställning som lärare eller förskolelärare enligt 2 kap. 20 § skollagen (2010:800). Men det finns vissa undantag som medför att du trots detta kan bli tillsvidareanställd utan legitimation. Av din fråga framgår emellertid inte tillräckliga omständigheter för att bedöma om en sådan situation är för handen. Du kan läsa mer om de tillämpliga undantagen här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och har du ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen. Du är också välkommen att ringa oss på 08-533 300 04 mellan klockan 10.00 och 16–00.

Med vänliga hälsningar,

Josefin Tjernell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (816)
2022-01-27 Kan man provanställa någon igen efter att denne varit sjukskriven under prövotiden?
2022-01-26 Vad gäller om arbetstagaren sänker ens lön för man är gravid?
2022-01-16 Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?
2022-01-15 Kan jag bli inlasad som behovsanställd på timme?

Alla besvarade frågor (98669)