FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt05/11/2020

Inkräktar jag på hemfridszonen om jag rider på närliggande väg?

Hej Jag har en fråga som gäller två saker Tar den ena först

Jag bor på landet och har hästar en person som bor i ett hus vid en privat väg talar om att jag inte har någon rätt att rida förbi deras hus. Detta p g av hemfridszon Deras tomt gåt ca 50 cm från vägkanten och de äger inte marken som vägen ligger på. Den som äger den har gett medgivande om att man får rida på vägen Har de rätt att stoppa min ridning?

Andra frågan blir ett råd hur jag ska agera då de fotat mig ridande och hotat med att publicera detta Vad har jag för rättigheter här att agera??

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De har inte rätt att stoppa din ridning

Generellt gäller allemansrätten i naturen i Sverige (2 kap. 15 § fjärde stycket regeringsformen). Den innebär att var och en får vistas i naturen och utnyttja den genom att exempelvis plocka bär eller blommor, med vissa begränsningar. De viktigaste begränsningarna är att man inte förstör naturen och att man även i övrigt visar hänsyn för markägare och boende. Detta kommer till uttryck bland annat i form av hemfridszonen.

Hemfridszonen utgörs av det område som en förbipasserande upplever som privat (enligt ett uttalande från Länsstyrelsen i Miljööverdomstolen.) Området närmast ett bostadshus eller fritidshus ska därmed lämnas ostört. Hur stor hemfridszonen är varierar med andra ord från fall till fall, och avgörs alltså av hur området uppfattas av förbipasserande. Bedömningen kan bli svår när det saknas tydliga avgränsningar såsom staket eller buskage, men även diken och skogsbryn får effekten att förbipasserande upplever endast området innanför denna gräns som privat. Naturvårdsverket anger att en väg på rimligt avstånd från huset typiskt innebär en tydlig gräns för hemfridszonen. I ditt fall tycks hemfridszonen alltså klart och tydligt avskäras i och med vägen, och du inkräktar inte på den när du rider.

Lokal sedvänja kan också påverka hur stor hemfridszonen är. Det torde här endast kunna understryka din rätt, i form av att vägen får användas utan att det anses inkräkta på hemfridszonen, i synnerhet som du säger att ägaren av vägen tillåter att man rider på vägen. Ägaren av vägen är den som kan hindra dig, men då endast om du genom din ridning förstör vägen, enligt både trafikverket och naturvårdsverket (se trafikverkets rubriker begränsning av trafik, samt travträning och ridning på enskild väg).

Även om du befinner dig utanför hemfridszonen ska du fortfarande visa hänsyn genom att inte uppehålla dig där längre än nödvändigt och begränsa hur ofta du rider förbi till en rimlig nivå. När man är nära någons hemfridszon kan man se allemansrätten som en rätt till passage, snarare än vistelse.

Vad du kan göra

Du säger att de hotar med att publicera foton på dig när du rider på vägen. Det framgår inte var de skulle publicera detta, och inte heller i vilket syfte eller sammanhang. Utan att veta var de skulle publicera och i vilket syfte och sammanhang kan jag inte avgöra om det skulle kunna vara otillåtet på något sätt. Yttrandefriheten är som utgångspunkt stor (2 kap. 1 § första punkten regeringsformen). Om de skulle försöka sprida bilderna i syfte att utsätta dig för andras missaktning skulle de dock kunna göra sig skyldiga till brottet förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).

Oavsett om deras publicering skulle vara tillåten eller inte är det förstås obehagligt för dig. Det du kan göra är att prata med personen och berätta vad som gäller och försöka komma överens, och på detta sätt förhoppningsvis undvika någon form av publicering överhuvudtaget. Enligt min bedömning har du rätt att rida på vägen, och det är ju i denna persons intresse att inte begå förtal.

Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?