Inkorporering av standardavtal

2016-01-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Gäller AB 04 vid Tvist, då den är inskriven, samt påskriven av båda parter i upprättat och accepterat kontrakt? Byggherre / VVS Entreprenör Entreprenadform Utförande entreprenad.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

AB04 utgör ett s.k. standardavtal inom byggbranschen och blir vanligtvis giltiga genom en enkel hänvisning till dem i huvudavtalet. Undantag kan dock göras ifall där standardavtalet t.ex. innehåller ett betungande avtalsvillkor såsom en skiljedomsklausul. I sådant fall kan det, beroende på vilka parterna, krävas att hela standardavtalet bifogas med i huvudavtalet.

När två kommersiella parter med erfarenhet inom byggbranschen sluter ett entreprenadavtal räcker det enligt NJA 1980 s 46 att man enbart gör en hänvisning till AB04 i huvudavtalet, även fast standardavtalet innehåller en skiljedomsklausul. Om en part dock är konsument eller oerfaren ställs vanligtvis strängare krav på hänvisningen.

Slutsats

Det är alltså mycket möjligt att AB04 gäller för eran tvist. Om det t.ex. bara gjorts en hänvisning till AB04 i huvudavtalet är standardavtalet gällande, men undantag kan föreligga om AB04 innehåller en betungande klausul såsom en skiljedomsklausul samt att er medkontrahent är oerfaren eller privatperson. Har AB04 skrivits in i avtalet föreligger emellertid inga hinder för dess giltighet.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Lycka till!

Max Axell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (268)
2020-06-30 Kan jag få tillbaka pengarna för en potentiell ogiltig transaktion?
2020-06-29 Spelande minderårig
2020-06-28 Vilket ansvar har huvudentreprenören gentemot beställaren om en underleverantör försätts i konkurs?
2020-05-31 Kan man bryta leasingavtal i förtid på grund av corona?

Alla besvarade frågor (82723)