Inkomster från arv är skattefria men vid försäljningen tillämpas kontinuitetsprincipen

FRÅGA
Hur beskattas man om man ärver en lantbruksfastighet (sommarställe) som den avlidne i sin tur ärvt, och den enda inkomsten från denna är en liten arrendeersättning från en sommarstuga på ofri grund?Och hur beskattas man om man säljer stugan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som regel är det bra att minnas att inkomster du får genom arv är skattefria, alltså beskattas du inte då du tar över lantbruksfastigheten. Arrendeersättningen kommer däremot beskattas i inkomstslaget kapital (skattesatsen är då 30 %).

När du säljer stugan kommer beskattningen räknas ut baserat på ersättningen du får för fastigheten minus ditt omkostnadsbelopp (det belopp du köpte stugan för + eventuella förbättringsutgifter, se här).

Eftersom du som arvtagare inte köpte stugan själv tillämpar man den så kallade kontinuitetsprincipen vilken innebär att du tar över det omkostnadsbelopp som personen som från början köpte stugan betalade för den.

Summan du då får är din kapitalvinst vilken kommer beskattas i inkomstslaget kapital. Dock inte med 30 % denna gång utan du har rätt till en kvotering av skattesatsen med 22/30-delar av kapitalvinsten. Du får alltså multiplicera din kapitalvinst med 22/30, värdet du då får fram ska sedan beskattas med 30 %.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (95697)