Inkomstbeskattning

2016-05-11 i Inkomstskatt
FRÅGA
Om man skickas på begränsad tid till Bryssel för att jobba för EU-organ och får lön från EU och svensk myndighet, var beskattas man då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det framgår inte i din fråga hur många månader du ska arbeta i Bryssel vilket är av avgörande karaktär för svaret till frågan. Således kommer jag att ta upp alla de alternativ som finns för att öka möjligheterna till ett korrekt svar och vart du kan anses vara skattskyldig.

Arbeta utomlands i mindre än sex månader
Om du är bosatt i Sverige och jobbar tillfälligt utomlands i kortare tid än sex månader ska du betala skatt fullt ut i Sverige. Det ska tilläggas att om du arbetar för en arbetsgivare som hör hemma i arbetslandet är du normalt också skattepliktig där. Är du däremot anställd av en svensk arbetsgivare ska inkomsten skattas som vanligt i Sverige. I de fall du ska betala skatt i arbetslandet som anställd kan Sverige, normalt sett, avräkna den skatt du betalat i utlandet från den svenska skatten för att man inte ska dubbelbeskatta sin inkomst.

Arbeta utomlands i mer än sex månader (sexmånadersregeln)
Enligt den så kallade sexmånadersregeln kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige på din utländska anställningsinkomst. Förutsättningarna är att du har en anställning som gör att du vistas i utlandet i mer än sex månader och att anställningsinkomsten beskattas i arbetslandet. Det avgörande är att du betalar inkomstskatt på din lön i arbetslandet enligt det landets lagstiftning och i enlighet med de skatteavtal som gäller.

Det är Skatteverket som avgör om du kan få skattebefrielse enligt sexmånadersregeln. För att få befrielse måste du kunna visa för Skatteverket att, och hur mycket, du har betalat i skatt i arbetslandet. Därför är det viktigt att du ser till att få ett kvitto eller ett intyg om detta från arbetslandets beskattningsmyndighet.

Arbeta utomlands i mer än ett år (ettårsregeln)
Denna regel är troligen inte av relevans för dig eftersom du ska arbeta i Bryssel under en begränsad tid, därför nämner jag endast denna regel lite kort. Om du ska bo utomlands ett år eller mer ska anmälan om flytt ske till Skatteverket. Även om din anställningsinkomst inte har beskattats i arbetslandet kan du ändå få skattebefrielse i Sverige enligt ettårsregeln. Men du måste ha varit anställd och vistats i utlandet minst ett år.

Slutligen ska nämnas att det finns en risk att dina inkomster beskattas två gånger om man har dubbel bosättning. Med andra ord kan två länder anse att du är skattskyldig hos dem och kräva betalning. Som tur är har många länder dubbelbeskattningsavtal (både Sverige och Belgien har dessa avtal) som reglerar vilka skatteregler man omfattas av. Sålunda reglerar dubbelbeskattningsavtalen att man ska slippa betala skatt två gånger på samma inkomst.

Förhoppningsvis är detta svar till din hjälp. Tveka inte att återkomma om förtydligande önskas eller om du har andra frågor. För ytterligare information om angivet svar kan jag rekommendera Skatteverkets hemsida, vilken du finner här.

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll