Ingripande i en nödvärnssituation

FRÅGA
Hej!Får jag skydda en annan person genom självförsvar eller ska jag hålla mig utanför om någon skadar min kompis?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om någon utsätts för en attack blir reglerna om nödvärn (självförsvar), som finns i Brottsbalken (BrB) tillämpliga. Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund, vilket innebär att vad som annars skulle kunna utgöra ett brott kan vara rättfärdigat. Ett krav är att det föreligger en nödvärnssituation, vilka finns uppräknade i 24 kap. 1 § BrB:

Där står det att rätt till nödvärn bland annat föreligger mot:

"ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom"

Om någon går till angrepp och till exempel börjar slå en har man alltså rätt att freda sig med hänvisning till nödvärnsrätten. Om man exempelvis knuffar undan personen på ett sätt som annars skulle räknas som misshandel, kan det vara rättfärdigat och man skulle alltså inte dömas.

Om en annan person utsätts för ett angrepp och har nödvärnsrätt gäller även nödvärnsrätten för dig om du hjälper personen (24 kap 5 § BrB). Du har alltså rätt att ingripa för att skydda någon.

Var går gränsen?

Gränsen för nödvärn går vid när något räknas som uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § BrB). Om man använder våld i självförsvar som uppenbart är oproportionerligt mot faran man är utsatt för, är våldet inte rättfärdigat.

Att använda en uppenbart oförsvarlig mängd våld i självförsvar kallas nödvärnsexcess. Det kan ibland ändå vara ursäktat, enligt 24 kap. 6 § BrB. Där stadgas att nödvärnsexcess kan vara ursäktat ifall situationen var sådan att man "svårligen kunnat besinna sig". Det innebär att man kan gå fri från ansvar om man använt mer våld än vad som varit nödvändigt, men på grund av till exempel chock eller upprördhet inte haft möjlighet att bedöma situationen.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att man har rätt att agera i självförsvar så långt som det är nödvändigt i situationen. I vissa fall kan det även vara ursäktat att använda mer våld än vad som var nödvändigt, om till exempel händelseförloppet gått snabbt och man varit mycket rädd.

Man har dock inte rätt till nödvärn efter ett avslutat angrepp - man får alltså inte slå tillbaka som hämnd efter att faran är över. Generellt kan sägas att det oftast är bäst att försöka fly ifrån platsen eller på annat sätt avvärja situationen utan våld. Endast om det inte är möjligt och personen just i stunden utsätts för ett angrepp och är i fara kan du gå in och själv använda våld för att skydda personen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (156)
2020-06-30 Får man ta tillbaka stöldgods?
2020-06-22 Försvarsspray
2020-06-18 Nödvärn vid våld i nära relation
2020-06-18 Får jag freda min hund med våld?

Alla besvarade frågor (81795)