Inget underskrivet kontrakt - kan man bli bunden ändå?

2017-08-02 i Formkrav
FRÅGA
Hej! Jag har haft ett fodervärdsavtal på en häst där kontraktet gick ut den sista juni nu 2017. Den 30 april skrev jag och personen som äger hästen på Facebook och då skrev jag att jag ville ha kvar honom, men jag vill nu inte längre ha kvar hästen pga personliga skäl. Jag har inte skrivit på ett kontrakt som gäller efter sista juni alltså. Nu när jag säger till ägaren att jag inte vill ha kvar hästen så säger hon att vi har ju förlängt kontraktet när vi skrev på Facebook. Gäller det? Jag har ju inte skrivit på något kontrakt. Hon menar på att jag har 3 månaders uppsägningstid.
SVAR

Hej, och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formkrav för avtal?
Jag tolkar din fråga som att du har velat ha kvar hästen efter sista juni 2017 då ni skrev på Facebook i slutet av april. Nu är jag inte insatt i samtliga omständigheter men ska besvara frågan utifrån informationen du givit. I svensk rätt ingås avtal enligt den s.k. ”anbud-accept-modellen”. Det är ofta man ingår avtal utan att man tänker på det, eftersom ett avtal uppkommer då två samstämmiga viljeförklaringar föreligger mellan berörda parter, det vill säga när man är överens. Enligt huvudregeln krävs inte ett skriftligt upprättat avtal med båda parters underskrift för att ett avtal faktiskt ska ha uppkommit, utan ett avtal kan ingås formlöst, undantaget särskilda avtal såsom köp av fastighet. Ett avtal kan således ingås på Facebook, eller på t.ex. ett glasspapper eller helt enkelt muntligen.

Dock kan parterna vid förhandlingarna komma överens om att ingendera ska vara bunden förrän skriftligt avtal upprättats och skrivits på, s.k. avtalad skriftform. Men det kan också vara så att det skriftliga underskrivna kontraktet endast ska betraktas som en bekräftelse på överenskommelsen. Avtalet och bundenheten har då uppkommit redan innan, då ni kom överens, och det skriftliga avtalet ni skriver på ses bara som en säkerhet om någon part senare skulle förneka att avtal ingåtts.

Svaret på din fråga beror således lite på vad som sagts innan mellan er, men huvudregeln är som nämnts att skriftform och underskrift inte behövs och vid osäkerhet utgår man från detta. Detta innebär att du torde vara bunden vid det ni kom överens om på Facebook, då hon fick det bekräftat att du ville ha kvar honom en längre tid.

Rättsverkningar och uppsägningstid
Avtal ska hållas, 1 § avtalslagen. Du kan välja att inte ha kvar hästen, men eftersom det betyder att du inte håller överenskommelsen kan det innebära att du får ersätta ägaren med eventuella förlorade intäkter eller kostnader som uppkommit på grund av att hon inte har lika lång tid på sig att hitta en ny fodervärd, som hon annars haft om ni inte kommit överens på Facebook om att du skulle ha kvar hästen. Vad gäller uppsägningstid så gäller den tid som ni kommit överens om. Ifall inget sagts gäller skälig uppsägningstid, där man bl.a. ser till hur lång uppsägningstiden normalt sett är i fodervärdsbranschen.

Lycka till och jag hoppas att ni finner en lösning. Det är som sagt lätt att råka ingå ett avtal utan att man har varit medveten om det. Vid oklarheter är du varmt välkommen att höra av dig igen eller kommentera nedan. Skulle du behöva ytterligare hjälp med ditt ärende kan du höra av dig på www.lawline.se/boka eller 08-533 300 04.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97671)