Inget tillträde till hyrd bostad

Hej, jag har skrivit kontrakt på en lägenhet 80 mil ifrån min nuvarande bostadsadress. Enligt skriftligt hyresavtal har jag tillgång till lägenheten från 1 i månaden. Nu kunde jag inte åka ner denna helg utan mailade hyresvärden i söndags och påminde att jag kommer den 8 och hämtar nyckeln. Hyran för november är betald. Nu på morgonen den 4 får jag sms att han sett fel på uppsägningen från hyresgästen och att jag inte har lägenheten förrän nästa månad. Jag undrar om jag har rätt att häva hyresavtalet med anledning av hans försumlighet alt vilka ersättningskrav kan jag ställa på honom om jag behåller lägenheten. Hälsningar Karin

Lawline svarar

Hej! Roligt att du vänder dig till Lawline för dina frågor!

Hyra av bostad regleras i 12 kap. jordabalken.
11 § handlar om fel i lägenheten vid tillträdet. Att inte alls kunna tillträda i avtalad tid är ett allvarligt fel. Enligt 11 § p 2 får du, eftersom att bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att ombesörja åtgärden så snart det kan ske, säga upp hyresavtalet om bristen är att se som väsentlig.

Att avhjälpa dröjsmålet och ombesörja åtgärden skulle enligt mig vara att du fick en annan hyreslägen av samma standard och samma hyra som enligt avtalet. Om hyresvärden inte ordnar det skulle jag säga att du har en möjlighet att säga upp avtalet eftersom att inte få tillgång till en bostad på en månad måste ses som en brist av väsentlig betydelse. Säger du upp hyresavtalet enligt denna paragraf upphör det, enligt 6 §, direkt.

Oavsett om du bor kvar eller ej, har du rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid du inte har tillträde till lägenheten, se 11 § p 3. Detta betyder att du inte bör betala någon hyra alls för den tid du inte hade tillgång till lägenheten. Vidare kan du begära ersättning för skada om du haft någon sådan, 11 § p 4. 

Hoppas jag svarade på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning