Inget skadestånd i tingsrätten, överklaga till hovrätten?

Hej! Jag har blivit kallad h*ra, f*tta och blivit hotad av personen som sagt att hen ska komma hem till mig med sina vänner och bryta min nacke (via telefon o sms). Och att jag inte vet vem jag har att göra med. Jag yrkade på 7000kr i skadestånd för kränkning och rädsla. I domen står det "När det gäller skadestånd finner tingsrätten att det visserligen kan förutsättas att hotet har inneburit en kränkning av ----- personliga integritet. Kränkningen har dock inte varit så allvarlig att skadestånd kan utdömas." Personen döms dock för olaga hot till 12 000 kr i dagsböter och 800kr till brottsoffermyndigheten. Men jag har alltså inte rätt till något? Bör jag ta upp detta till hovrätten? Och om jag i sådana fall förlorar, om hovrätten tycker likadant som tingsrätten, vad händer då? Får jag betala rättegångskostnaderna då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vart går pengarna ifall man döms till dagsböter?
Döms man till dagsböter så går (tillfaller) pengarna [till] staten, inte till målsägande eller någon annan [person]. Detta enligt 25 kap. 7 § Brottsbalken (1962:700).

Du har/får alltså ingen rätt att få ta del av det som den dömda personen (den tilltalade) ska betala i dagsböter.

Ska du överklaga till hovrätten?
En tingsrätts dom får överklagas till hovrätten.

Om du ska eller bör överklaga till hovrätten är ingenting som jag kan svara på, tyvärr. Det är helt upp till dig. Jag kan dock tala om för dig att det kan löna sig att överklaga till hovrätten, om man är missnöjd med tingsrättens dom. Det finns alltid en chans att du får det yrkade skadeståndsbeloppet i hovrätten istället.

Om du bestämmer dig för att överklaga domen från tingsrätten, så är det viktigt att överklagandet har kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. Sista dag för överklagande finns också angivet i domen.

Betalar man rättegångskostnaderna om man förlorar i hovrätten?
I ditt fall rör det sig om ett brottmål och därmed aktualiseras 31 kap. Rättegångsbalken (1942:740), som handlar om rättegångskostnader.

I 31 kap. 3 § Rättegångsbalken (1942:740) regleras målsägandes (din) skyldighet att i vissa fall utge ersättning för rättegångskostnader till staten. En förutsättning för att du som målsägande ska behöva ersätta staten är om du utan skäl gjort angivelse eller på annat sätt föranlett ett allmänt åtal. Har du inte gjort detta så kommer du inte åläggas ersättningsskyldighet och därmed betalar du inte rättegångskostnaderna om du förlorar i hovrätten.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo