Inget särskilt formkrav för generalfullmakt men formkrav för framtidsfullmakt

2018-01-02 i Formkrav
FRÅGA
Jag och min sambo har för avsikt av säkerhetsskäl skriva en generalfullmakt och en framtidsfullmakt båda parter kommer att skriva under skall vi även få våra namnteckningar bevittnade.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag börjar med att redogöra för generalfullmakt så kan konstateras att begreppet generalfullmakt inte finns i lagen utan brukar användas som en beteckning på en fullmakt utan några eller med mycket vida gränser.

Kännetecknande är alltså att fullmakten är allmänt hållen i beskrivningen av vad fullmäktige kan göra för huvudmannens räkning. Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, så svaret på din fråga vad gäller generalfullmakt är alltså nej, det krävs inte att en generalfullmakt blir bevittnad för att den ska gälla.

MEN om generalfullmakten även ska omfatta avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom måste dock fullmakten vara skriftlig för att vara giltig enligt 27 § st 2 avtalslagen.

I övrigt rekommenderas alltid att fullmakter ur rent bevishänseende är skriftliga med två vittnen som kan styrka fullmakten.

Vidare vad gäller en framtidsfullmakt så är fullmaktsformen ny, lagen om framtidsfullmakter träde i kraft 1 juli 2017. Den nya lagen innebär att du har chans att bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet.

För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle (enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter). Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla (enligt 5 §) . Så svar på din fråga vad gäller framtidsfullmakt är alltså ja, det krävs att den blir bevittnad av två vittnen.

Hoppas du fått svar på diin fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98703)