Inget brott att som HIV-smittad gå barfota

FRÅGA
Hej Om en person som är smittad med HIV går barfota ute på stadens gator, begår personen ett brott då? Jag har haft en diskussion med en vän där hon menar att personen gör sig skyldig till ett brott mot smittskyddslagen. Jag tror inte att personen gör sig skyldig till ett brott men kan heller inte redogöra varför. Tacksam om ni kan hjälpa oss att få lite klarhet i det hela
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Smittskyddslagen innehåller inga bestämmelser om brott och straff. Ett brott som varit aktuellt i fall då HIV-smittade personer riskerat att smitta andra är framkallande av fara för annan (3 kap 9 § brottsbalken). I till exempel NJA 2004 s 176, det så kallade HIV-fallet, dömdes en HIV-smittad man för att ha haft oskyddat sex med nio personer utan att informera dessa om sin HIV-smitta.

En förutsättning för att dömas för framkallande av fara för annan är att man genom grov oaktsamhet utsätter någon annan för fara att t.ex smittas av en allvarlig sjukdom. Så kan knappast sägas vara fallet i den situation du beskriver annat i extrema fall, låt säga om personen blöder ymnigt och omständigheterna är sådana att det föreligger allvarlig risk att någon får i sig bakterien genom blodet. Det föreligger nämligen ingen risk för smitta av att möta en HIV-smittad person som går barfota.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll