Ingen skyldighet att utföra reparationer kostnadsfritt

2017-06-21 i Köplagen
FRÅGA
HejJag har konstruerat och tillverkat en relativt avancerad specialmaskin till ett företag.Projektet avslutades i dec. 2011 och företaget meddelade att "allting funkar väldigt bra"Nu i april 2017 återkommer företaget och säger att vissa utlovade funktioner inte fungerar.Funktionerna var speciellt efterfrågade i slutskedet av projektet då maskinen redan var levererad och jag själv hade begränsad möjlighet att testa den i drift.Teknikutvecklingen inom mitt område går fort och dataprogram uppdatteras ständigt så det är tidsödande att ta upp tråden igen.Mina frågor är:Jag tänker givetvis försöka åtgärda felet men kan jag ta betalt?Vilket ansvar har jag som säljare av tjänsten att åtgärda felet efter så lång tid?Vilket ansvar har köparen att återkomma med reklamation inom rimlig tid?Vad gäller om jag avvecklar företaget och går i pension under tiden? Med vänlig hälsningYngve Nyman
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga din fråga rör dina skyldigheter att åtgärda vissa fel i en specialmaskin som du har utvecklat. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Eftersom det rör en transaktion mellan två näringsidkare där du tillverkat en vara är köplagen (1990:931) tillämplig lag. Lagens bestämmelser kan åsidosättas av avtal. Efter som du inte nämner ett avtal i frågan förutsätter jag att lagreglerna i köplagen är tillämpliga. I annat fall får du komplettera med avtalet i efterhand.

När det gäller frågan om reklamation så finns det en regel som säger att köparen inte kan åberopa fel om två år passerat om det inte är så att säljaren uppställt en garanti som säger något annat. I 21 § andra stycket köpL behandlas garantier. Jag antar att du inte har avtalat om en tidsgaranti så där finns inte ett problem. Du har heller inte i frågan angett något om en hållbarhets eller funktionsgaranti vilket gör att jag inte kan bedöma den frågan. Beroende på vilken typ av maskin det är och hur den förväntas användas kan det vara så att du lämnat någon form av funktionsgaranti som kan ställa till det.

När det gäller frågan om fel, om det i detta fall finns en garanti, så är huvudregeln att frågan ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när risken går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, se 21 § första stycket köpL. Avgörande är om felet har sin grund i förhållanden som fanns vid riskövergången. Bevisbördan ligger inledningsvis hos säljaren men flyttas över till köparen allt eftersom denne dröjer med sitt meddelande. I det här fallet är det alltså köparen som har bevisbördan för att visa att felet beror på omständigheter som förelåg vid transaktionen för 6 år sedan och som inte är ett resultat av normalt slitage efter 6 års användning.

Det kommer i slutändan bli en fråga om bevisning där köparen inte bara ska visa att maskinen vid reklamationstillfället avviker från förväntningar som på grund av förhållandena vid avtalstillfället är befogade, utan också att maskinen antingen avvek redan vid riskövergången eller att anledningen till att den vid reklamationstillfället avviker fanns redan vid riskövergången.

På din fråga verkar det som att det är mer eller mindre klarlagt att maskinen inte fungerar såsom förväntat men det är antagligen mycket svårt att bevisa att felets ursprung fanns redan vid riskövergången.

När det gäller frågan om avveckling av bolaget beror det lite på vilken typ av associationsform du driver bolaget i. Jag antar att det är ett AB och därmed faller alla krav som kan riktas mot dig när bolaget är avvecklat.

Lösning

Min bedömning är att du inte har någon skyldighet att utföra reparationer gratis eftersom reklamation skett för sent. Detta förutsätter att du inte lämnat en garanti. Har du lämnat en garanti beror det på utformningen. Så länge det inte är en strikt garanti så har köparen bevisbördan för att ursprunget till felet fanns redan vid riskövergången. Skulle du avveckla ditt AB kan inte några krav riktas mot dig.

Min rekommendation är att du fakturerar för utfört arbete precis som du brukar göra.

För kortare uppföljande frågor når du mig på emil.blomqvist@lawline.se

Hälsningar,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1395)
2021-07-31 Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?
2021-07-31 Kan köpare åberopa fel när de inte undersökte bilen och den såldes i befintligt skick?
2021-07-31 Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren
2021-07-31 Köplagen - köpt fejkad vara

Alla besvarade frågor (94568)