Ingen skyldighet att besvara frågor för motpart i tvistemål

FRÅGA
Hej!Ställda frågor till motpart i en tvist besvaras ej. Måste samma ställda frågor besvaras i en muntlig förberedelse?Tack på förhand/Vetgirig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är helt enkelt nej. Det finns ingen skyldighet för motparten att besvara frågor. Understrykas ska dock att det är sannolikt till gagn för tvisten att frågor besvaras eftersom då klargörs och renodlas sakfrågor m.m. som det råder tvist eller oklarhet om. Samt bidrar det sannolikt till att det blir en så effektiv process som möjligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll