Ingen betalningsskyldighet för makes lån

FRÅGA
Min man och jag skall skiljas men han vill nu köpa en egen lägenhet innan vi skiljt oss. Om han tar lån för att köpa en lägenhet och inte kan betala den pga arbetsbrist. Kan jag då bli betalningsskyldig det lånet? Av olika anledningar kan vi inte skilja oss förrän till hösten eftersom vi inte befinner oss på samma plats.Behöver jag skriva någon sorts papper för att skydda mig från hans skulder?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Inom familjerätten finns en grundprincipen som handlar om att vardera maken svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB här )). Detta innebär att en make inte ansvarar för den andra makens skulder och kan således inte bli betalningsskyldig för dennes lån. Givetvis gäller detta endast under förutsättningen att ni inte båda står som låntagare eller på annat sätt avtalat om att betalningsskyldigheten ska gäller er båda.

Vid en bodelning gäller följande. En bodelning ska göras när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå och allt ska delas lika. Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§ ÄktB). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket. Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Därefter ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Detta betyder alltså att det du äger (som är giftorättsgods) ska ingå i bodelningen. Innan delning ska dina skulder avräknas på dina tillgångar, vilket föranleder att det värde som du tar med dig i likadelningen blir lägre om du har skulder. Samma sak gäller för den andra maken. Har den andra maken mer skulder än tillgångar, kommer denne att gå in i likadelningen med noll kronor. Ni kommer i detta fall endast dela på ditt överskott.

Således behöver du inte oroa dig för att bli betalningsskyldig för din mans lån, även om han tecknar dem under äktenskapet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1159)
2020-10-30 Vad händer om en person med demenssjukdom ingått äktenskap?
2020-10-30 Räcker äktenskapsförord för att min bostadsrätt inte ska ingå i en bodelning?
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (85620)