Ingen ångerrätt för avtal som avser kulturevenemang

FRÅGA
Jag har bokat en musikalbiljett via telefon och har fått en bekräftelse där det står att bokningen är bindande. Fick idag veta att jag måste delta i en utbildningshelg samma datum men försäljaren säger att jag är tvungen att lösa ut biljetten samt att den kommer att vara nästan omöjlig att sälja.Har jag rätt att åberopa ångerrätten?Vänliga hälsningarElisabteh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ångerrätten kommer ifrån lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (alla hänvisningar i detta svar avser denna lag). Av 1 kap. 1 § framgår lagens tillämpningsområde. Lagen innehåller "bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler". Enligt 1 kap. 2 § menas med distansavtal "avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans[…]". Jag utgår ifrån att du är konsument och att försäljaren (F) är en näringsidkare. Vad det innebär att vara konsument respektive näringsidkare framgår också av 1 kap. 2 §. Själva definitionerna är inget jag kommer gå in på närmare. I de allra flesta fall är innebörden okomplicerad, och precis den man tror. Mina utgångspunkter medför alltså att lagen är tillämplig. Utanför denna lag finns ingen lagstadgad ångerrätt.

Ångerrätten stadgas i 2 kap. 10 §. Lagrummet ger dig 14 dagars ångerrätt. Det finns dock undantag. Dessa finns stadgade i 2 kap. 11 §. Enligt 12:e punkten i 2 kap. 11 § gäller inte ångerrätten för avtal som "avser kulturevenemang, […] om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod". Eftersom du känner till vilket datum musikalen äger rum måste jag dra slutsatsen att tjänsten kommer tillhandahållas på en bestämd dag. En tänkbar invändning vore att hävda att det inte är F som tillhandahåller tjänsten (om F endast har uppdrag som försäljare och inte är arrangör på något annat sätt), men i slutändan lär en domstol komma fram till att F ändå på något sätt måste anses tillhandahålla tjänsten. Att en musikal är ett kulturevenemang råder det ingen tvekan om.

Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att du tyvärr inte kan åberopa ångerrätten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (113)
2019-02-13 Distansavtal mellan näringsidkare
2019-02-09 Har företagare ångerrätt på ett ingånget telefonavtal?
2019-02-09 Ångerfrist vid beställning av TV-abonnemang
2018-12-16 Har jag rätt att få tillbaka pengar för ursprungsfrakten vid retur av en vara köpt på distans?

Alla besvarade frågor (66968)